Online 6 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6976 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 12:22:44 21.10.2019 Nevhodný príspevok?
Priatelia, len pripomínam, že ja nemám záujem na tom, aby medzi mnou a lavidom vznikla akási situácia, odpútavajúca od môjho upozorňovania na nedostatky v práci vedenia mesta, či zahmlievajúca prestrelka. Preto dávam najavo lavidovi, ktorý nás oblažuje svojimi „jednoduchými riešeniami(?)“,že nikto, ani ja mu nezazlievame, že je častý účastník diskusie na stránke www.novaky.com, hoci nie tak názormi ku riadeniu a dodržiavaniu kompetencií primátorom - Ing. Dušanom Šimkom, ale najmä statusmi voči jeho kritikom, teda i voči mne. Práve lavida, čoby „nasadený „ichpozitív“ je doposiaľ ten, ktorý ako ich „slušnočlovek“ od samého začiatku tvrdo a nekompromisne sa v svojich statusoch vyjadruje voči mojej osobe. Mnohí už poznajú jeho štýl, mentálnu výbavu, poznáme jeho – ich, bez zveličenia, akože konšpiračné hrátky a ich hlášky. Sú však bezvýznamné ako vždy, ide v nich len o inteligentské zabŕdanie, osočovanie a bez vecného opodstatnenia a nezmyselného sa predvádzania používaním latinovýrazov. Čo je však najzvláštnejšie na ňom, že keď sa ho začnete pýtať na sporné otázky takýchto „riešení“, prestane si problematiku akoby urazene všímať a obíde ju, nevyjadrí sa. A tak dokolečka,dokola.
Naozaj. Však uznajte, veď chváliť primátora za to, že dá opraviť cesty, alebo budovy z peňazí štátu alebo našich peňazí,teda z mestského rozpočtu, je ako tlieskať bankomatu, keď Vám vydá Vaše peniaze …. Veď to je úloha splniteľná aj pre žiačika Materskej školy. Veď, ako sa hovorí, za peniaze aj v Prahe dom.
Iné však je to vo vzťahu ku takým kompetenciám, kde sa od primátora mesta žiada slušnosť, úcta a pokora, najmä však vtedy, ak sa má Ing. Dušan Šimka, ktorý ním je a má sa ako výkonný orgán nášho mesta prejaviť navonok, v záujme obyvateľov mesta. Prečo? Pretože za mnohé jeho výroky vo vystúpeniach pred mainstreamovými médiami, sa už naozaj mnohokrát hanbíme. Lavida, nech už to skončí akokoľvek, máme za to, že tak, ako bola zverejnená informácia o telocvični našej Základnej školy v spojení s vyhláseniami staronového primátora vo vysielaniach televízií s celoštátnym rozsahom bola neprofesionálna, jednoducho nekompetentná trapošina. No a pani riaditeľka ZŠ svoj diel zodpovednosti tiež nezvládla, hoci na jej obhajobu vari možno povedať, že vstúpila do situácie, ako sa vraví, že ako „pilát do kréda“.
Teda informácia sa mala podať až po jej došetrení a prijatých opatreniach, teda po vyjadrení všetkých zainteresovaných strán. Nuž, ale to by nesmela existovať možnosť na osobnú reklamu, ktorá sa volá „píár“ (PR). Náš súčasný pán primátor má s ňou skúsenosti, v konečnom dôsledku nielen dobré, ale aj zahanbujúce. Veď vieme o tom svoje.
Takže lavida, je to o tom, že primátor mesta je ten človek, ktorý vie,alebo by mal vedieť,kedy a ako, s dostatočnou politickou obratnosťou bez toho, aby v televíznych vystúpeniach pár občanov na“ povýšenie svojho píár“ zneužil na „poníženie iných občanov“ najmä tých nezainteresovaných občanov tohto mesta, bez akejkoľvek vnútornej spoločensko - občianskej debaty!!!!!!
Samozrejme, a to sa nedá poprieť, mal by mať tiež toľko slušnosti v sebe, aby nevytvoril pre niekoľko rodín tu žijúcich, možno doživotne zničený susedský vzťah, či vzťahy tvoriace občianske spolunažívanie, vytvorením vzájomnej morozity, či vzájomnou nevraživosťou medzi aktérmi ním menovaných do konca ich života v tomto malom meste a evokoval v nich nesporne vzájomnú doživotnú animozitu. Jednoducho, to nie je úloha primátora!!!
Aj preto si myslíme, že úloha primátora spočíva najmä v tom, že by mal predovšetkým upokojovať situáciu v prípade narušenia vzťahov medzi obyvateľmi , či časťou obyvateľstva v meste a najmä problémy vyskytnuvšie sa v meste s ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o školstvo, výchovu detí o vzťahu rodičov, učiteľov a detí , že by mal postupovať s vyššou, či intenzívnejšou citlivosťou v riešení školských problémov!!!!!! Tak v prípade nášho mesta sme si so školstvom svoje zažili, dokonca aj zábavu so Skrúcaným nám ukázali. Účet za jeho vystúpenie je na webe.
Takýmto spôsobom je viac ako isté, že sa tu vo výchove zavádza istá dvojkoľajnosť, keďže určite v niektorých rodinách sa rodičia so svojimi školopovinnými deťmi rozprávajú, bavia iným spôsobom o súčasnej situácii v nováckej základnej škole a prístupe k učiteľom ,ktorí ich vyučujú, ako vidia vo vystúpeniach pána primátora v Jehotelevízii a určite každý rodič má k situácii v mestskej škole svoj názor. Jednoznačne to však vyrušuje učiteľov, rodičova aj deti. A tak lavida, každá minca má dve strany.
Na záver. Fenomén GENIUS LOCI je tiež o tom, že všetci, ktorí žijeme v tomto meste, máme ľudskú povinnosť chrániť, nazvime to rodostrom s menom genius loci, na ktorom sa rodili a rodia mimoriadne myšlienky, silné príbehy, historické činy našich obyvateľov, bezosporu s nárokom na ich zachovanie. Ako to však dosiahnuť, keď vzťahy medzi ľuďmi nechránime. A tak na slušné pomery aj zásluhou lavidu v Novákoch je zatiaľ ako čakanie na GodotaPB

Hodnotenie: 4   1

Kladne hodnotil:
21.10.2019 15:54:55 Milan Oršula
21.10.2019 18:24:51 majuska
21.10.2019 19:08:00 Ema
21.10.2019 19:36:42 Ľubomír
Záporne hodnotil:
22.10.2019 08:36:20 novacan33


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.