Online 2 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 6810 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 22:07:11 29.04.2019
Priatelia každé prečo, má svoje preto. Z predpisov právneho poriadku SR dokonca vyplýva úzus, že u zvoleného primátora sa predpokladá, že PRÁVNE VEDOMIE PRIMÁTORA MESTA MÁ BYŤ KVALIFIKOVANEJŠIE, AKO U BEŽNÝCH OBČANOV MESTA !!! Napokon tento predpoklad o právnom vedomí ustanovuje § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení , podľa ktorého primátor mesta sľubuje, ŽE PRI VÝKONE FUNKCIE BUDE UPLATŇOVAŤ PRÁVNE PREDPISY!!! Keďže téma, ktorou sa zaoberáme, a ktorá je ukážkou neschopnosti pozrieť sa pravde do očí , alebo nespôsobilosťou čeliť téme, ako ste napokon čítali, v informácii staronového pána primátora si myslím, že ÚSTNA DOHODA je právne záväzná a platná, pokiaľ zákon nepredpisuje pre DANÚ DOHODU inú formu, povedzme písomnú formu ?!!! Podľa ustanovenia § 6 Zákona 138/1991 Zb o majetku obcí v §-e 6 ods. 6 platí, že, citujem: „ Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce ( v našom prípade mesta) musia mať písomnú formu, inak sú neplatné“. Nie je aj pre laika na tom nič nepochopiteľné. Je tu však namieste relevantná otázka o vlastníckych právach k majetku, ktoré v danom čase a priestore vari neboli sporné, ale asi ani majetkom mesta!!!. Keďže nie som právny zástupca mesta ,to by zatiaľ vari aj stačilo. Takže v tejto chvíli je úsmevné , že to, čo som uviedol v príspevku č.6804 o TOTÁLNEJ DEVASTÁCII ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA NA ULICI S.CHALUPKU, len na základe DOHODY uzatvorenej ústnou formou, medzi štatutárom mesta Nováky Dušanom Šimkom, staronovým primátorom ( hoci paradoxné v tom zmysle je, ako ste čítali, že nevie kto dohodol nakladanie s majetkom tak, že výsledkom je jeho úplná devastácia) a bývalým generálnym riaditeľom NCHZ,a.s., ku ktorému, že s ním jednal o Športovom zariadení na ul. S.Chalupku, sa expressis verbis osobne verejne priznal ( tým netvrdím, že účastníkmi neboli i ďalšie subjekty a nebolo by to nič prekvapujúce). Veľmi rozporuplné sú jeho tvrdenia.A tak viacmenej je zarážajúce, ak sám staronový pán primátor a jeho suita, pred poslednými komunálnymi voľbami, zhodou okolností v prípade INÉHO Futbalového ihriska, (presne definovaného ako Futbalového ihriska s umelou trávou v areáli Mestského futbalového ihriska na ulici Rastislavovej), verejne a so silným mediálnym tlakom, veľmi nahlas presadzovali filozofiu o neplatnosti ÚSTNEJ ZMLUVY, ktorú Dušan Šimka, vtedy primátor nášho mesta vraj nemohol (!!!) a vraj nikdy neuzatvoril na vykonanie prác a dodanie športového náradia, resp. mobiliáru (ktorý, mimochodom pravdepodobne nebol majetkom mesta, ale dodávateľa športového náradia, a teda mohol byť zaradený do účtovnej hodnoty majetku mesta až po úhrade faktúry na základe Rozsudku OS v Prievidzi), lebo ako som vyššie uviedol, trvali na svojom právnom názore, že právne prepisy spojené s výkonom funkcie primátora v nakladaní s majetkom mesta ( !!!), predpisujú pre právny úkon „ DOHODOU“ len písomnú formu (!!!). Teda priatelia, ( ako, vidieť, kedy, s kým) no a samozrejme nemenej významné je podotknúť, za akých okolností bolo takéto tvrdenie užitočné v čase predvolebnom. Nuž, ale potom sa rovnako tlačí na jazyk otázka, že prečo Dušan Šimka, pán primátor vo veci tak, ako mi on poskytol informáciu, ku nazvime to rekonštrukcii Športového zariadenia – Futbalového ihriska na ulici S. Chalupku nedal príkaz, aby mu jemu podriadení úradníci pripravili tzv. inominátnu zmluvu ( ktorej pravidlá upravuje Občiansky zákonník, nazývajú sa tzv. nepomenované zmluvy). Takou mohla byť napr. povedzme ZMLUVA O SPOLUPRÁCI !!!! Veď mal rovnako, ako jeho nástupcovia k dispozícii právnika (istotne s dobrou paušálnou odmenou) v čase, keď sa rozhodol, že faktúru za vykonané práce a zabudované športové náradie - mobiliár neuhradí, lebo on vraj nemohol uzatvoriť ústnu zmluvu, s nikým vraj nerokoval a nič nepodpísal. Nemám dôvod si čosi domýšľať, pretože to dnes už, no, čo už??? Ak nepotreboval pomoc a nepožiadal osobu s právnym vzdelaním, resp. právnika ,ktorý pre neho (alebo lepšie povedané pre naše mesto) poskytoval právne služby, má sa za to, že PRÁVNE VEDOMIE PÁNA PRIMÁTORA BOLO VO VECI KVALIFIKOVANÉ(!!!) a niet dôvodu, sa na kohosi iného vyhovárať. A tak vari otázka, k čomu bolo toľko kriku treba, keď sa vari stačilo posnažiť o vzájomné porozumenie a empatické chápanie problému, ktoré bolo, alebo malo byť medzi ním, čoby v tej dobe exprimátorom a primátorom, ktorý v roku 2014 prevzal agendu, ktorú mu zanechal (hoci nijako potešujúcu) ako píšem KVALIFIKOVANEJŠIE, AKO U BEŽNÝCH OBČANOV MESTA. Keďže Dušana Šimkove právne názory, jeho postoje, v konaní na Okresnom súde neoslovili rozhodovanie Okresného súdu, nebol úspešný ako štatutár mesta v konaní, tak budeme čakať, ako sa naložilo a naloží a či niekto vezme na seba dopad zodpovednosti a nahradí aspoň časť finančných prostriedkov vynaložených z Rozpočtu nášho mesta, teda z peňazí našich, čoby daňových poplatníkov, ktoré sa museli vyplatiť ako náklady spojené s poplatkami víťaznej strany, čo sa týka napr. náhrady trov konania, či trov právneho zastúpenia. Obávam sa, že nakoniec skonštatujeme, že peniažky daňových poplatníkov sa nakoniec „PREŠAFÁRILI“. A nejedná sa predsa o nejakú malú sumičku . I na tejto stránke sa písalo, ak ma pamäť neklame, že tak okolo 60.000,-jevričov . A tak priatelia, iste uznáte, že mohli byť použité na dôležitejšie veci (!!!). Nechcem príliš rozoberať celú situáciu, pretože mi to neprislúcha, ale domnievam sa , že pri lepších vzťahoch a empatii, a vzájomných medziľudských vzťahoch krútiacich sa okolo futbalových ihrísk, mohlo všetko byť inakšie. Možno len v tom má Ľubomír pravdu!!! A tak sa domnievam, že i práve a preto, sa žiadalo od pána primátora verejne vyhlásiť a najmä sa obyvateľom a jeho voličom ospravedlniť a povedať nahlas, chlapsky a najmä, aby sme to všetci pochopili pravdivo a ľudsky vysvetliť. V závere si dovolím vyhlásiť, že na zasadnutia Mestských zastupiteľstiev nebudem chodiť. Dôvody neuvádzam a tak len na margo tých, ktorí mi to odporúčajú to zdôrazňujem. I tak budem rád, ak staronový primátor dá do budúcna, nám voličom, obyčajným ľuďom a hodnotám väčšiu úctu PB.
Hodnotenie: 0   1

Kladne hodnotil:
Záporne hodnotil:
05.05.2019 09:25:28 Daniel d


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.