Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6730 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:53:40 28.12.2018 Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Kráľ zomrel, nech žije kráľ, fráza, ktorá sa pre tento povolebný čas rozhodne hodí. V minulosti bola fráza používaná v súvislosti s menovaním nového panovníka. A naše mesto Nováky, ktoré v roku 2014 takého panovníka stratilo, vraj v roku 2018 získalo, totižto staronovým primátorom, s prestávkou jedného volebného obdobia sa stal Ing. Dušan Šimka. A ako začal? Zdá sa, že si vychutnal prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Akože ináč, len rétoricky, pretože sa musí tiež jedným dychom konštatovať, že bolo opakovane cítiť absenciu jeho odbornej zdatnosti, teda neznalosti, najmä zákonov no tiež aj množstvo pochybení v ním poskytovaných informáciách, zrejme vyplývajúcich z trémy(?). Nevynikal v poznaní zákonov( a nielen v poznaní,ale ani v dodržiavaní) do roku 2014 a zrejme sa mu nezadarilo i naďalej byť predstaviteľom nášho mesta, čoby tiež zdatným, v poznaní svojich kompetencií. Žiaľ, ako vždy, aj vo chvíli, keď už nemusel zavádzať a vymýšľať si, je na tom v poznatkoch o kompetenciách vyplývajúcich pre zastávanie funkcie primátora rovnako tak, ako bol, ako on zvykne hovoriť „ za neho“ , teda počas jeho vlády do roku 2014. Tak, ako sa začína opakovať „odborná“ zdatnosť u dlhoročného primátora Ing. Dušana Šimku, ktorou sa tak veľmi „hrdil“ pred voľbami a písali o nej trolkovia mu naklonení? Najskôr vari začnime od definície ,čo je Mestský úrad? Teda, Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona O obecnom zriadení!!!!. Nuž povedzme si o úradných hodinách. Alebo najskôr o vchodových dverách? Tak teda o vchodových dverách. Na neodborné a neempatické rozhodnutie spočívajúce vo vzťahu k vchodovým dverám poukazuje tiež praxou overená skutočnosť, že naši starší spoluobčania si nevedeli vynachváliť rozhodnutie týkajúce sa zmeny miesta vstupu do budovy Mestského úradu v Novákoch dverami do haly pred obradnou sieňou. Prečo? Nuž preto, že súboj s ťažkými, dobovými dverami, ktoré sa na príkaz primátora Ing. Dušana Šimku opäť asi začnú používať namiesto dverí pri vstupe do haly pred obradnou sieňou, je – bude znovu pre nich, našich seniorov, prvá veľká prekážka (najskôr však musia obísť primátorské auto), ktorá ich unaví, pred niekedy namáhavým vybavením si požiadaviek na Mestskom úrade. A tak teraz k úradným hodinám ,ako ďalšiemu jeho prísľubu, ktorý spočíva v tom, že zruší nestránkový deň v týždni, ktorým bol štvrtok a nariadi, že všetky dni v týždni budú stránkové. Ako to teda bolo „ za neho“, za jeho vlády? Asi nestačí byť „chrumkavý“, úplne iný, ktorý bude vraj robiť aj pre tých, čo ho nevolili. Ing. Dušan Šimka uviedol, že v záujme všetkých občanov od 1. januára vracia stránkové dni úradu do koľají, ako to bolo za čias, keď bol primátor on. „Za neho“ boli vždy všetky dni úradné, preto zrušil štvrtok, ako nestránkový deň. Potiaľ by to bolo v poriadku, ale máme predsa k dispozícií Pracovný poriadok mesta, pod ktorým je podpísaný Ing. Šimka Dušan ako primátor, ktorý bol vydaný 30. 3. 2004 a keďže nebol zmenený alebo zrušený (nemám vedomosť), tak platí vari aj v súčasnosti. Citujem z neho časť par. 13: „Úradné hodiny pre styk s verejnosťou sú denne, pondelok, stredu a piatok v pracovnej dobe od 8,00 hod. do 15,30, okrem prestávky na odpočinok a stravovanie. Utorok a Štvrtok sú nestránkové dni.“ A to už vôbec si neviem predstaviť situáciu ako zaručí, že sa občanovi bude venovať kompetentný zamestnanec, nakoľko mnohí zamestnanci majú pracovné povinnosti mimo Mestského úradu. Čistý populizmus!!!!!!!!!! Pristúpme teda k slávnostnému tzv. inauguračnému Mestskému zastupiteľstvu. Ing. Dušan Šimka sa predviedol hneď na prvom zastupiteľstve, keď pri schvaľovaní návrhu na zloženie Komisie pre ochranu verejného záujmu, obrátiac sa na poslancov, dôrazne podotkol, že v návrhu sú poslanci navrhnutí a zaradení tak, aby zastupovali všetky politické strany, ktorých poslanci uspeli vo voľbách (zákon 357/2004 Z.z.). Naviac tam vsunul nezávislého poslanca, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov – Mgr. Danu Hornú. Zastúpenie všetkých politických strán odôvodňoval tým, že to nariaďuje zákon, vraj to nie je z jeho vôle, ale chce plniť literu zákona(!!!!). Veď áno. Zabudol však, že ľudia majú pamäť. To sú zase naše skúsenosti s ním a vládou za neho. Aby som odôvodnil svoje tvrdenie, je namieste otázka, že prečo nechal v rozpore so zákonom tentoraz O obecnom zriadení, schváliť obsadenie Mestskej rady poslancami jednej politickej strany(SMER), keď Mestskú radu definuje v § 14 zákon O obecnom zriadení takto: „ Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. MsR je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. MsR a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ. Pri jej zložení sa prihliada!!!!!!! na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve!!!!!!!!!!. No a to je koreň problému. Ako vidieť z prenosu na úvodnom rokovaní MsZ, zvolená MsR bola zložená z viceprimátorky, tá je členom MsR automaticky v zmysle zákona. No ďalší dvaja členovia sú: Bc. Hajnovič – Smer, a Ing. Balák tiež Smer. Tu mu rovnomerné rozloženie politických strán akosi nevoňalo, nepasovalo??? Prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR? Nuž asi preto, že by musel do MsR dať Ing. Gogolu zastupujúceho Progresívne Slovensko, alebo Juraja Svitka zo Slobody a Solidarity??????? Tak, ako rešpektuje Ing.Dušan Šimka zákon O obecnom zriadení?????? ,ak sa podpísal pod sľub, ktorým sa nám Ing. Dušan Šimka prezentoval pri prevzatí funkcie primátora nášho mesta. „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“(!!!). Takže rozchádza sa sľub primátora nášho mesta s ľudskými vlastnosťami človeka, ktorými sú odbornosť, charakter, česť a svedomie? Veď práve to zaujíma verejnosť, aby mala dôvod dôverovať ľuďom, ktorí v našom meste majú rukách rozpočet ,resp. veľký balík finančných prostriedkov k tomu, aby zveľaďovali a uľahčovali životy občanov v meste a nie nekompetentné a populistické vyhlásenia. To ostatné v našom meste sme“ za neho“ už zažili. Ale i tak celkom na záver budem osobne rád, ak sa v starostlivosti o občanov a naše mesto, pánom poslancom a primátorovi zadarí. PB
Hodnotenie: 0   3

Kladne hodnotil:
Záporne hodnotil:
28.12.2018 19:54:58 novacan33
29.12.2018 14:24:04 Vilma
30.12.2018 14:10:13 kerb


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.