Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 6689 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 13:01:57 17.11.2018
Trestná zodpovednosť, priestupky a správne delikty na úseku stavebného poriadku slúžia na dodržiavanie hmotnoprávnych podmienok Stavebného zákona, ktorý je účinný od 1.októbra 1976 a od začiatku obsahuje sankcie za stavebné nezákonnosti. Konštatovanie najvyšších štátnych orgánov , že nie je nijakým tajomstvom, že po roku 1990 postupom času rástla výška pokút za priestupky občanov – fyzických osôb a za delikty právnických osôb a iných podnikajúcich osôb. Napriek tomu, že osoby, ktoré porušili zákon, sú povinne postihnuteľné, vzrástol v poslednom období počet nezákonností do nezávideniahodných rozmerov. Bol najvyšší čas skúmať dôvody protiprávneho stavu a zastaviť nárast negácie stavebného poriadku. A tak len pre poriadok, pretože sa dá predpokladať, že nie každý čítajúci si otvorili „link“,ktorý som ku svojmu príspevku priložil uvádzam z neho isté príklady. Pri stavbách bez povolenia alebo v rozpore s ním sú dôvody konania stavebníkov viaceré: 1. vedomie stavebníka, že nie je možné dostať stavebné povolenie a spoliehanie sa na miernejší postup k čiernej stavbe, keď už stavba stojí, 2. neexistencia efektívnej obrany stavebníka voči účastníkovi konania, ktorého cieľom je naťahovanie času (nespočetné možnosti obštrukcií), 3. porušovanie povinností stavebných úradov, najmä nedodržiavanie lehôt pre rozhodnutie (zvlášť ak je stavba krytá finančnými prostriedkami z úverov), 4. rozhodovanie stavebných úradov na základe subjektívnych príkazov, napríklad pri strete záujmov so záujmami obce, zvlášť vtedy, ak je možnosť nakloniť správnu úvahu v konaní. A tak lavida, už sa neprckajte s Vašou ekonomikou, pretože ekonomika sem, ekonomika tam, doterajšie naše vlády v programoch a príslušný rezort pri riadení výstavby v SR sa rozhodli výrazne sprísniť disciplínu vo výstavbe. Stavebné úrady vykonávajú priestupkové konania a konania o správnom delikte v týchto prípadoch porušenia stavebného zákona: Stavebný zákon ustanovuje skutkové podstaty priestupkov )105 §(a správnych deliktov §( ,)106 ako aj horné hranice rozpätia pre uloženie pokuty za porušenie stavebného zákona. Skutkové podstaty priestupkov resp. správnych deliktov a na ne naviazané horné hranice pokút sú v stavebnom zákone odstupňované podľa závažnosti porušenia stavebného zákona do jednotlivých odsekov – od najmenej závažných v odseku 1, až po najzávažnejšie v odseku 3. A tak ,ak nastúpi sankcia za porušenie zákona a mesto ju bude musieť zaplatiť , pretože ako stavebník uskutočnilo novú stavbu bez stavebného povolenia, resp. v rozpore so zákonom. Či vari sa znova mesto bude tváriť, že dôvody konania mesta boli, že:“ Mesto ako stavebník malo také vedomie stavebníka, že nie je možné dostať stavebné povolenie (prekážka v absencii príslušných povolení a vyjadrení od dotknutých osôb a organizácií a spoliehanie sa na miernejší postup k čiernej stavbe, keď už stavba stojí,), alebo na vyhlásení primátora, ja som zákon?!. Ak máme byť slušné mesto, to tak určite nemôže byť. A tak treba brať situáciu okolo javiska ako vážne memento, ktoré by malo do budúcna primäť súčasného primátora k pokore k spoluobčanom a úcte k zákonom. Nič viac sa k tomu nedá povedať. Tie Vaše úvahy si ponechajte na ekonomiku v rozpočte Vašej domácnosti.PB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
17.11.2018 16:57:42 Vladimír
19.11.2018 12:29:40 Milan Oršula
19.11.2018 22:40:41 pravý občan
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.