Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6655 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 20:10:50 04.11.2018 Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Quo vadis mesto Nováky? Po prečítaní si všetkých volebných programov, bez ohľadu na to, že si každý kandidát nedôvodne namýšľa, že práve jeho projekt je ten, ktorý by mal voličom život v našom meste upraviť tak, aby bol koncepčne a programovo vyhovujúci pre všetky generácie v našom meste žijúce je veľký, ale velikánsky ich omyl. Najmä, ak niektorí z nich mali možnosť sa viac, ako ostatní občania dostať k materiálom, ktoré by ich osvedčili, že môžu veľmi zodpovedne sa u voličov uchádzať o ich dôveru. Nie je zložité k takémuto konštatovaniu dospieť každému, čo sa len málinko pokiaľ ho zaujíma a sa prípadne aj venuje problematike mesta. A tak, čo sa bezdôvodne vyčíta súčasnému vedeniu mesta a čo mesto už roky, rokúce malo mať už vo svojich zámeroch a nielen pod súčasným vedením?. Dovoľujem si však upozorniť, že tieto skutočnosti, ktoré uvediem, nie je možné považovať v nijakom prípade za malichernosti, ktoré som verejnosti predložil len preto, aby som inteligentsky zabŕdal do koncepcie volebných programov kandidátov na poslancov alebo na kandidátov primátora. Takže najskôr to, čo ide na vrub totálne neschopných a proti mestu zaujatých poslancov v poslednom volebnom období. V súčasnosti stav v našom meste je taký, že mesto nemá zákonné prostriedky k tomu, aby zabezpečilo mnoho rekonštrukčných, jednoduchých prác, vyžadujúcich remeselnú zručnosť, ba navyše s takou rýchlosťou, ktoré by akákoľvek situácia v meste vyžadovala na úseku nevyhnutných opráv majetku mesta, čistoty mesta, výsadby mesta a starostlivosti o mestský park , údržby verejného osvetlenia a prirodzene odvozu komunálneho odpadu. No tiež aj údržby miestnych komunikácií, či detských ihrísk a zariadení škôl a Materskej škôlky. Nepochybne je to aj oblasť zásobovania obyvateľstva teplou vodou a teplom a starostlivosť o zariadenia teplovodných rozvodov, ale i starostlivosť o cintorínske priestory, či verejnú zeleň. Len človek, ktorý nikdy nepracoval vo verejnej správe, si vari neuvedomuje, tú neskutočnú byrokraciu!!!, ktorá sa vyžaduje k napĺňaniu programu pre vhodné životné podmienky občanov. Aby sa mesto čiastočne oslobodilo od uvedenej byrokracie a takto oslobodené mesto mohlo priamo zabezpečovať a urýchlene reagovať na požiadavky občanov musí, mať v rukách páky rýchlej dosažiteľnosti opatrení k odstráneniu nedostatkov, ktoré spejú na radnicu z radov poslancov,občanov. K tomu , aby rýchle reagovalo však potrebuje nástroje , ktorými je aj organizácia, ktorá to môže zabezpečovať prompnejšie ako doposiaľ. To môže byť len organizácia so stopercentou účasťou mesta. Keďže v súčasnom období je mesto závislé na možnostiach a prístupe súkromných firiem k požiadavkám mesta, áno hovorím o firmách VEPOS, s.r.o. BENET,s.r.o , možno do istej miery aj KINET, s.r.o. a pod . z nepochopiteľných mne doposiaľ známych dôvodov, nikto z kandidátov, alebo len sem tam, aby som niekoho neurazil nerieši vo svojom volebnom programe tieto základné a cielene programovo veľmi dôležité pre naše mesto úlohy. Čo je však dôležité tiež pripomenúť, že snaha o zriadenie príspevkovej organizácie bola ápriori rozbitá súčasnými poslancami na čele s p. Mgr. Hornou (ktorá je rozporuplne riaditeľkou príspevkovej organizácie v Prievidzi) a p. Hajnovičom. Deštrukčné konanie týchto dvoch poslancov aj po zrealizovanom transparentnom výberovom konaní, ktorého sa zúčastnili štyria uchádzači, ovplyvnilo istú časť poslancov natoľko, že mesto nemalo dostatok síl, aby prelomilo neodborné prístupy tejto deštrukčnej skupiny poslancov k potrebám mesta. A oni na moje prekvapenie dokonca kandidujú opakovane na poslancov mesta. Nepochopiteľné. Tvrdiť, že naša radnica neurobila nič pre naše mesto je malicherné a neúctivé tvrdenie. Vážim si úprimnú snahu p. Ing. Peťka Baláka o post primátora. Vedenie mesta Nováky nadviazalo družobné vzťahy v Českej republike s mestom Jílové u Prahy a s mestom Oslavany u Brna a prijalo pozvanie vedenia družobného mesta k návšteve pri príležitosti ich miestnych osláv a podpisu „ Zmluvy o partnerstve a dohode o spolupráci a priateľských vzťahoch“ dňa 8.9.2018. Nielenže títo poslanci, na čele s už dvoma menovanými poslancami odmietli účasť, ale Peťko, fakt si Ťa vážim, kde si bol celé štyri roky ak chceš teraz budovať a rozvíjať, nenazrel si ani raz (pretože neviem, aké dôvody Ťa k tomu viedli) do projektu, ktorý má naše mesto perfektne vypracovaný k tomu, aby konečne i v našom meste bolo možno múzeum, reprezentačné miestnosti, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť? Ja viem lavida nazval túto historickú zo 16.storočia budovu svojsky (vraj hnilá búda), ale na neúcte občanov nemajúcich k našim predkom úctu, k ich fortielu a remeselnej zručnosti, sa mi ťažko vyjadruje. Je to projekt v bývalej „ Majtényich kúrii“, oproti OD LIDL-u, kde sú teraz úrady. A Tebe, nech mi je odpustené, manželka vraj poradila „brownfield“. ? Veď poslední nájomníci Mestského kina k tomu úspešne speli, ale mesto sa za bývalého vedenia, pre mňa z neznámych príčin od nich odvrátilo alebo to jednoducho podnikateľsky nevyšlo. Bol si členom Mestskej rady – odstúpil si!, bol si členom stavebnej komisie a po dotazoch člena komisie z radov občanov na tvoju osobu ako poslanca, voliča z tvojho volebného obvodu – odstúpil si !. Mesto predložilo tebe a aj spomínaným poslancom projekt s možnosťou obnovy 14 ulíc jednorazovo alebo postupne s následným vypracovaním stratégie obnovy miestnych komunikácií, kde vecnosť, postupnosť a adresnosť mala byť v zmysle rozhodnutia poslancov, ako zástupcov voličov – kde si bol? Bývaš v Lelovciach, si spokojný so správcom cintorína spýtal si sa niekedy, ako budú do budúcna fungovať cintorínske služby? Spýtal si sa či existuje nejaký projekt obnovy Domu smútku interiéru, alebo aj exteriéru na novom cintoríne? Spýtal si sa alebo si dostal informáciu, ako to bude ďalej do budúcna s hrobovými miestami? Sú do budúcna vysporiadané pozemky, uvedomuješ si lehoty, ktoré si takéto vysporiadanie pozemkov vyžaduje? Posuniem sa s vašim dovolením ďalej. Je skutočne vývoz komunálneho odpadu tá najlacnejšia varianta od prevádzkovateľa? Preplácajú sa faktúry za vývoz odpadu, na základe čoho? Existuje nejaká spätná kontrola pre vývoz komunálneho odpadu?(napr. GPS vozidiel, čiarová kódy atď.) Prečo si hodil do autu schválenie finančných prostriedkov pre prípravu projektu nazvem to „ Obnova rozvodov Centrálneho Zdroja Tepla“ (ďalej CZT) predpokladám na základe tvrdenia Bc. Hajnoviča, (len vari nie preto, že on má plyn a je spokojný). A tak sa rovnako pýtam „ a čo ostatní obyvatelia Novák“ závislí od CZT? A čo Mestská televízia ? Nie však tá za Ing. Dušana ŠIMKU. Nezaujíma ťa, ako sa šafárilo v KCMN n.o. ? Peťko na tieto otázky by si vedel možno odpovedať a mal si ich pod kontrolou, no určite by si prospel mestskému rozpočtu a pravde, ak by si na poste komunálneho poslanca dal šancu a zároveň vychádzam z tvojich terajších predvolebných sľubov a „stmelil zastupiteľstvo – poslancov, vedenie mesta“, alebo navrhol kompromis napr. pri hlasovaní o voľbe riaditeľa vzniknutej príspevkovej organizácie, ktorý vzišiel z riadneho výberového konania. Je to o tom, dať niekomu šancu. To sa však nestalo!!! Si mladý človek všetko máš pred sebou, každý sa učí a naberá skúsenosti neber to len ako kritiku ale možno ako inšpiráciu. Držím ti palce. PB
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
05.11.2018 06:36:35 Vladimír
05.11.2018 20:28:57 Vladoh
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.