Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6583 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 10:37:31 11.10.2018 Nevhodný príspevok?
„ Prečo nemôžem voliť Ing Dušana Šimku !" Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. Nuž, ako teda?????????????? V príspevku č. 6580 som voviedol čitateľov do roku 2013, kde som poukázal na nezáujem bývalého vedenia mesta, akokoľvek sa vysloviť ku otázkam, ktoré sme im kládli, teda nielen ja, ale i druhí prispievatelia, na zmysel a ne –vyhodnocovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Vyčítali sme im spolu s ďaľšími občanmi laxný postoj k tomuto, za drahé peniaze vypracovanému PHSR mesta Nováky. O č ide??? Nuž o to, že Zákonná úprava zmeny regionálneho rozvoja obcí je účinná od 1. januára 2015. Podľa komplexného informačného systému pre verejnú správu na internetovej stránke sa Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, resp. viacerých obcí a VÚC sa uvádza, že je možné (???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) sa obmedziť na termín program rozvoja obce (!!!!)...... Ide totiž o legislatívne skratky (!!!!!!!!!), ktoré zákon zavádza a je preto žiaduce používať ich aj v odborných textoch. Program rozvoja obce má svoju legálnu definíciu, keď zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov definuje pod týmto termínom nasledovné: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.“ Celkovo sa pri vypracovávaní programu rozvoja obce musia zohľadniť a aplikovať tri hlavné kritériá, resp. tri hlavné dokumentácie, s ktorými nesmie byť program rozvoja obce v rozpore. Na prvom mieste musí obec zosúladiť svoj dokument s národnou stratégiou (schvaľuje ju vláda SR pre územie celej Slovenskej republiky na návrh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR). Ako druhý dokument, ktorý obec musí aplikovať a zohľadniť pri tvorbe svojho vlastného programu rozvoja, je program rozvoja vyššieho územného celku, v rámci ktorého územného obvodu sa daná obec nachádza. A ako tretí a posledný dokument, ktorý musí byť rešpektovaný pri tvorbe programu rozvoja obce, je ÚZEMNÝ PLÁN DANEJ OBCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, konkrétne jeho záväzná časť, ktorá sa vyhlasuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia obce !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Bolo že to počúvania, kriku až zúrivosti od istých spoluobčanov, ktorí sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva predvádzali, aký názov dať , ako sa má používať dokument s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky. Nuž a takto je na webovej stránke obce Štrba definovaný tento dokument . Teda tej obce , ktorej starosta je predseda ZMOS-u Združenia miest a obcí Slovenska !!!. Takže citujem:“ PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým dokumentom, musí byť permanentne aktualizovaný.PHSR obce poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky a PHSR samosprávneho kraja.
Prílohy
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Štrba 2015 – 2023
Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.01.2017
Akčný plán k PHSR
Typ súboru: PDF | Zverejnené: 06.04.2017
https://www.google.sk/search?q=PHSR+obce+%C5%A0TRBA&rlz=1C1RUCY_skSK745SK745&oq=PHSR+obce+%C5%A0TRBA&aqs=chrome..69i57j69i60.8575j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
A to je všetko. Lenže bolo ozaj potrebné vytvoriť takú atmosféru, okolo PHSR? Je to nedostatok kompetencií?!, alebo len záujem diskreditovať??????????
No a takéto má obec Štrba podporené projekty:
Podporené projekty
Zobraziť viac
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba
Zobraziť viac
Prevencia kriminality v horskom stredisku Štrbské Pleso
Zobraziť viac
Staňme sa súčasťou Európy
Zobraziť viac
Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Štrba
Zobraziť viac
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Zobraziť viac
Na cestách sakrálnej kultúry Gmina Poronin a Obec Štrba
Zobraziť viac
Knižnicou bližšie k čitateľovi
Máme ich vari menej ????????????, či o nich nečítame ?????????? PB
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
12.10.2018 08:10:38 Milan Oršula
14.10.2018 21:43:44 Ivan Hvojnik
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.