Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6565 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:14:18 29.09.2018 Nevhodný príspevok?
" Prečo nemôžem voliť Ing Dušana Šimku !" Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. Predvolebné obdobie komunálnych volieb je dôvodom na predvádzanie sa kandidátov na poslancov obecných , mestských zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest. Ing. Dušana Šimku, uchádzajúceho sa o post primátora mesta Nováky sme mali možnosť spoznať, mali sme možnosť poznať, (však prečo nie, za také dlhé obdobie jeho vlády v našom meste) jeho osobnostné vlastnosti, tak veľmi ho charakterizujúce, mali sme možnosť pozorovať u neho, či je odvážny, ale aj charakterný a človek na takom poste aj v svojich rozhodnutiach kompetentný. Mali sme možnosť poznať systém jeho práce , výsledky jeho práce, a veru máme možnosť sledovať i jeho súčasné aktivity na stránkach periodík, napr. v regionálnom, inzertnom periodiku PRIEVIDZSKO, ktoré v tejto chvíli, jeho aktivity na stránkach tohto periodika, mnohí z nás považujú za neprijateľné, pretože sú osočujúce, plné invektív a sú hanlivé. Slušní občania mesta Nováky odmietajú spôsob, akým je špina hádzaná na naše mesto, sú znepokojení, rozhorčení, fabulatívnym naratívom, s akým narába Ing. Dušan Šimka v periodiku PRIEVIDZSKO, ale i mnohých iných formách ním vytvorenej za pomoci jeho familiárnej, či dvornej suity v prezentovaných príspevkoch. Vyjadrenia Ing. Dušana Šimku, ním vypustené do verejného priestoru, sú preto podľa môjho názoru nešťastné !!!. Je preto chybou Ing. Dušana Šimku, ak sa sám zaradil medzi ľudí, ktorí si obvykle všimnú, že sme k nim , my ostatní zmenili postoj, ale nevšimnú si svoje správanie, ktoré túto zmenu vyvolalo (!!!).V komunálnych voľbách v novembri roku 2014 voliči a občania nášho mesta, mu v jeho bohorovnom konaní zamedzili pokračovať. Ing. Dušan Šimka nás bezdôvodne obmedzoval, bez vlastnej pokory ku nám, voličom, na našich právach. A tak ho i z takýchto dôvodov, občania nášho mesta nezvolili do funkcie primátora nášho mesta. V tomto 2018 – om roku , keď bol už určený termín, deň konania komunálnych volieb pre voľbu našich zástupcov pre nové volebné obdobie, sa Ing. Dušan Šimka pokúša o comeback – znovuzískanie moci. K takejto jeho túžbe mu neposlúžime , pretože vieme, „prečo nevoliť Ing. Dušana Šimku“, pretože vieme, že sa ospravedlnil , áno ospravedlnil(!!!) za svoje neúctivé konanie voči občanom, že sa ospravedlnili iní (!!!), za jeho konanie. Nie však z vlastnej vôle, ale na príkaz Rozsudkov súdnych inštancií(!!!). A tak mi dovoľte tento citát, ktorý v istej chvíli nielen pre mňa a moju rodinu musí platiť: „ Verím v lásku na prvý pohľad, pretože som miloval svojich rodičov, len čo som oči otvoril. Rodičia držia svoje deti na rukách len krátko, ale vo svojich srdciach navždy.“. A takýmto citátom len podčiarkujem fakt, že Ing. Dušan Šimka vstúpil do integrity mnohých nováckych rodín a to len z dôvodu neskutočnej bohorovnosti a povýšenectva, ignorujúc vzťahy, ktoré svojim konaním v rodinách svojimi výrokmi znevážil, znepokojil tieto rodiny. Ak sa takto zachoval i k mojej rodine , považujem to z jeho strany za nekorektný zásah, ktorý si z mojej strany vyžiadal patričnú reakciu. Presne takú, ako reagovali i iní občania, na nezmyselné vstupy Ing. D.Šimku do jednotlivých rodín ,napr. v ním zavedených tzv. Živých vysielaniach. Nesúhlasili s poukazovaním a nekorektným jeho komentárom k členom jednotlivých rodín. Záznamy TV sú k dispozícii. Mená rodín z úcty k týmto občanom nezverejním . Teda, nie sú to moje osobné veci, ako napísal len prednedávnom jeden prispievateľ vo svojom príspevku o podobných vzťahoch medzi týmito občanmi, ktorí sa postavili exprimátorovi a jeho suite. Kto si pamätá, vie. Uvediem prečo. Pretože je v súlade s etickou normou a výchovou, ak rodič, ktorý má dostatok síl, chráni svoje deti pred zbytočným ubližovaním zo strany bývalého arogantného aparátčika, frustrovaného človeka, bažiaceho po moci. Rovnako je v norme ak deti, už dospeli do dospelosti , chránia svojich rodičov, zabezpečujú ochranu pred takýmito ľuďmi. Takže naša odpoveď znie, pre toto a nie len pre to nebudeme Ing.Dušana Šimku voliť(!!!!).
1. Počas svojho dvadsaťštyri ročného pôsobenia na poste primátora mal Ing.Dušan Šimka veľa príležitostí, aby sa prezentoval pred občanmi nášho mesta - voličmi, svojimi dobrými, aj zlými osobnostnými charakterovými vlastnosťami. V posledných volebných obdobiach prevládali pri hodnotení jeho riadenia mesta a spolupráce s občanmi, poslancami, len naše zlé skúsenosti. Zle skúsenosti, pre zlé jeho vlastnosti. V komunálnych voľbách v roku 2014 preto prišiel Ing. Dušan Šimka o post primátora, lebo mu voliči nedali dôveru a zbavili ho ilúzií i naďalej im vládnuť. Nenaplnil predstavy našich spoluobčanov, voličov základné kritéria, ktoré musí primátor spĺňať, aby ho ľudia akceptovali, rešpektovali. Prečo? Pretože občan, ktorý sa uchádza o post primátora musí byť statočný, odvážny, musí byť charakterný, musí byť tiež kompetentný a čo je najdôležitejšie musí s vôľou voličov nakladať pokorne (!!!). Pokora ,je základný aspekt, ktorú volič vkladá súhlasným mandátom pre kandidáta, ktorého si zvolí(!!!).
2. Odvaha, statočnosť, sa radia v princípe medzi základné cnosti človeka. Nemalo by sa stávať , aby sme stratili morálnu statočnosť a nešli proti mienke iných, aj keď by sme riskovali odsúdenie. A tak znova pripomínam, že vymknutie sa zo zodpovednosti, privítať po prvý krát v histórii nášho mesta na území nášho mesta prezidenta Slovenskej republiky Ing. Michala Kováča, CSc. bolo pochybenie a strata odvahy (???!!!), najmä ak to bolo z obavy kvôli vlastnému kariérnemu postupu. Bola to zo strany Ing. Dušana Šimku k hlave nášho štátu prejavená vysoká neúcta a strata dôvery u občanov, ktorí si vážia najvyššie štátne orgány.
3. Ing. Dušanovi Šimkovi po získaní funkcie primátora bol v dôsledku jeho funkcie, pridelený byt (ul. Čerešňová 19) s väčšou výmerou, ktorému predchádzala rekonštrukcia, na ktorú boli vynaložené prostriedky mesta, resp. bytového podniku? Nič proti tomu, faktom však je, že ak bol byt v stave zhoršenej užívateľnosti patrilo sa ho, ako sa povie skultúrniť. No, v Živom vysielaní mestskej televízie náš bývalý občan pán P.Z., ktorý sa podieľal na rekonštrukcii bytu, poukázal na skutočnosti, spojené s rekonštrukciou uvedeného bytu, kritizoval takúto úpravu bytu a považoval to za neodôvodnené zvýhodňovanie primátora.
4. Reakcia primátora bola však pre občanov uspokojivá, pretože vyhlásil, že byt je vo vlastníctve mesta a aj „zostane pre potrebu ďalších primátorov“, teda že to bude“ akýsi primátorský byt“. No a tak, ak si exprimátor postavil svojpomocne rodinný dom v istej časti nášho mesta, do ktorého sa aj presťahoval, mal by vari vysvetliť, prečo porušil svoje verejné vyhlásenie a odôvodniť, že prečo a na základe akých právnych úkonov, je byt vo vlastníctve tretej osoby, samozrejme neprimátora( ????) Doposiaľ to nevysvetlil, zdá sa, že je to necharakterné a mal by zverejniť, ako to s tzv. primátorským bytom, v skutočnosti naozaj bolo(???!!!)
5. Ako chápať činnosť primátora, ktorému bol zverený mandát , a ktorý v dôsledku nie celkom vhodných jeho charakterových vlastností, v mnohých prípadoch neodôvodnene zneužíval, na povyšovanie sa nad občanmi, poslancami zastrašovanie, ohováranie, osočovanie, podávanie absurdných, bezdôvodných trestných oznámení na jeho kritikov, či mu nenaklonených občanov, na urážky, invektívy. Verte mi, nie vždy sa dalo na to slušne reagovať(!!!).
6. Klamstvom je výrok klamára vtedy, ak o niekom vysloví nepravdivý výrok, so zámerom oklamať druhých, za účelom získania nejakej výhody. Napr. napríklad do budúcna odstrašiť záujem o kritiku na svoju osobu , či čosi iné, napr. zastrašiť ich , aby sa vyhli takýmto pokusom. Demokracia, nedemokracia, Ing. Dušan Šimka to dokonale, hoci neúspešne používal.
7. Sila „len jeho pravdy“ je charakterovo nevyvážená a založená na pochybeniach a bez právneho vedomia. Právoplatné a vykonateľné rozsudky, ktorými v jeho neprospech rozhodli súdy jednotlivých inštancií svedčia o tom, že škodiť občanom mesta Nováky, samotnému mestu Nováky je síce bezdôvodná, ale z jeho strany akoby bezhraničná, pretože:
a) občanovi mesta Nováky R.O. sa Ing. Dušan Šimka podľa právoplatného a vykonateľného Rozsudku Okresného súdu v Prievidzi musel ospravedlniť zverejnením jeho ospravedlnenia na stránke www.novaky.com.za to, že klamal o konaní osoby občana R.O.(!!!).
b) Ing.Dušan Šimka bol rovnako neúspešný v spore s podnikateľom pánom A.K., občanom nášho mesta. Svedčí o tom aj ospravedlnenie „Televízie Markíza“, že na základe klamlivých podkladov predložených Ing. Dušanom Šimkom v relácii “Paľba“ táto odvysielala o občanovi mesta Nováky A.K. nepravdivé tvrdenia(!!!). Nemám záujem zverejňovať ,aké z tejto kauzy vyplývajú pre Ing. Dušana Šimku dôsledky.
c) Okresný súd v Prievidzi v kauze „Futbalové ihrisko s umelým trávnikom“ nepotvrdil dôvodnosť vyjadrení Ing. Dušana Šimku, čoby v tom čase primátora mesta Nováky a štatutárneho zástupcu mesta Nováky.
d) Ing. Dušan Šimka neobhájil dostatočne svoje konanie ,čoby štatutár mesta, neobhájil záujmy mesta Nováky a Okresný súd v Prievidzi zaviazal mesto Nováky zaplatiť dodávateľovi prác za ich realizáciu pri výstavbe Futbalového ihriska s umelým trávnikom vysokú fakturačnú sumu cca 140.000,- €. Rozsudok je právoplatný a vykonateľný(!!!).
e) Mesto Nováky, zastúpené štatutárom Ing. Dušanom Šimkom, vtedy primátorom mesta bolo neúspešné tiež v pracovnoprávnych sporoch, napr. v spore o rozviazaní pracovného pomeru na Okresnom súde v Prievidzi, so zamestnankyňou Spoločného obecného úradu v Novákoch, z útvaru školstva. Osobná animozita voči všetkým, čo čosi vedeli, bola u Ing. Dušana Šimku taká osobná, že neuniesol ani ťarchu pracovnoprávnych sporov(!!!) a svojim neúspešným zastupovaním zbytočne frustrovala kvalitnú, vo svojom odbore vzdelanú a kvalifikovanú zamestnankyňu a škodil mestu.
f) Aj istá skupina mladých poslancov bola ním „vyškolená“ ,ako a kedy, a s ktorými občanmi si majú organizovať stretnutia (čo je v rozpore s so základnými povinnosťami poslanca a najmä ústavnými právami občana, s kým a kedy sa môže a nemôže stretávať). Keďže tak poslanci mestského zastupiteľstva v našom meste neurobili, nepýtali si od neho zvolenie, lebo si asi podľa jeho nekompetentného zmýšľania mali (????), na týchto poslancov exprimátor podal trestné oznámenie, na Národnú protikorupčnú jednotku. To len za to, že sa poslanci stretli s občanom, občanmi, ku ktorým mal exprimátor animozitu, vyplývajúci z jeho osobných sporov s občanom nášho mesta. Samozrejme, že ako nedôvodné, bolo exprimátorom postúpené trestné podanie touto inštitúciou odložené. A to sa vôbec nedotýkam jeho sporov rodinných, ktoré neuvádzam, pretože on sa tvári, akoby nikto nič nevedel. Ako vidieť z uvedeného, klamať(!!!), sa nevypláca.
To je záver tejto časti ,nechcem dlhými príspevkami unavovať čitateľov, dovolím si ukončiť tento príspevok s ubezpečením, že ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať vo svojich úvahách. PB
Hodnotenie: 3   1

Kladne hodnotil:
30.09.2018 13:21:47 Milan Oršula
01.10.2018 14:22:13 Vladimír
14.10.2018 21:29:37 Ivan Hvojnik
Záporne hodnotil:
10.10.2018 20:59:15 boško


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.