Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6422 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:24:36 04.03.2018 Nevhodný príspevok?
Dobrý deň . Čierna stavba.Sú isté náhody, ktoré kontinuálne poukazujú okrem iného aj na to, že fyzická osoba v postavení občana koná v istom kontexte rovnako, aj keď je v postavení čelného predstaviteľa mesta. Takto akosi sa s takýmto problémom i v našom meste. Výsledky konania tohto občana a ešte nedávno predstaviteľa nášho mesta si už máme možnosť overiť, sú už servírované „ akoby na tanieri“. Totižto takto exprimátor komentoval proces odovzdávania moci po prehre vo voľbách o post primátora terajšiemu primátorovi. Vraj ako na tanieri. A my sa tu mocujeme s kauzou nezákonného odvádzania splaškov z rodinného domu tohto občana , teraz už bývalého primátora do rieky Nitry a vzápätí čítame v novinách, že bývalý primátor „ je šokovaný“ z informácie o stavbe vybudovanej za jeho pontifikátu v rámci rekonštrukcie námestia ako javisko pre kvázi amfiteáter, pretože ako sa uvádza v článku uverejnenom v regionálnom periodiku našaprievidza.sk. zo dňa 03.03.2018 má ísť o “Čiernu stavbu“ (!). A on, bývalý primátor samozrejme ako vždy bez vyvodenia zodpovednosti tvrdí,že nemal ani tušenie, že je to tak. A tak na jeho prekvapenie i toto sa našlo „ ako na tanieri „ a bývalý primátor je šokovaný. Dva problémy s takmer rovnakým kontextom, sťaby ruka, v ruke. Porušenie zákonov (!). Znečisťovanie povrchových vôd a poškodzovanie životného prostredia zavedením splaškových vôd z jeho rodinného domu do rieky Nitry bez primeraného predčistenia a užívanie stavby javiska pre kvázi amfiteáter bez akejkoľvek povoľovacej a kolaudačnej dokumentácie. Stavba je tak na základe Rozhodnutia Stavebného úradu osudovo určená na asanáciu. Nakoniec sme sa predsa len dočkali satisfakcie, že kritika arogancie moci v minulom období za pontifikátu teraz už bývalého primátora bola konštruktívna, objektívna a podávaná na základe našich pravdivých informácií. Zároveň sme presvedčili tých spoluobčanov, ktorí bezostyšnú aroganciu moci kryli a kryjú diskreditáciou nás tu píšucich, keďže tvrdenia „mocných a neohroziteľných zahmlievali a kryli spomenutú aroganciu moci. Už som sa viackrát vyslovil, že naše mestečko mám rád, ak sa to tak dá o vzťahu k mestu povedať, rozumiem mu, ale s ohľadom na isté okolnosti, či konanie niektorých občanov, nie vždy rozumiem týmto občanom. Avšak svet ako sami vidíme i okolo nás v mnohých prípadoch i dnes je o čomsi inom. Faktom však je, že ak si neuvedomíme, že si život môžeme uľahčiť aj v našom meste najmä tým, že sa budeme k sebe správať bez očierňovania, bez ambícií kohokoľvek a kedykoľvek ponižovať a nielen na tejto webovej stránke, budeme úctiví k starším spoluobčanom, jednoducho slušní, je nesporné, že umožníme našim ostatným občanom mať väčší záujem o veci verejné. Slovami spisovateľky Vandy Rozenbergovej ,ktoré vyslovila 02.03.2018 v Prievidzi na zhromaždení občanov ,... „ a netúžim po úteku do lepšieho sveta. Je jasné, že si ho vieme urobiť aj tu,...“ A tak to robme. A tak sa pýtam, a prečo nie aj my v Novákoch? Ale spôsobom, takým, ktorý nás bude tu v meste, na Slovensku a vo svete spájať, ctiť, reprezentovať , veď väčšina dobrých vecí sa deje napriek tým, ktorí nám vládli, vládnu a budú vládnuť. A tak sa s dovolením vrátim k úvodu môjho príspevku. Nikto predsa netvrdí, pán lavida a pán surikata 1 (hoci mám s týmto oslovením vždy akosi problém, ale čo už) ,že by si niekto nemohol postaviť rodinný dom s príslušnými inžinierskymi sieťami umožňujúcimi stavbu komfortne a komplexne užívať, nikto predsa nehovorí o tom, že by nemal ,resp. nemohol byť aj takýmto spôsobom postavený amfiteáter a to priamo na námestí (jeho architektúra je ozaj vecou vkusu každého z nás), ale všetko musí byť v súlade so zákonmi tejto Slovenskej republiky, najmä ak v prípade splaškov investor a stavebník je teraz už bývalý primátor a v druhom prípade investor je mesto, ktorého bol primátorom v čase výstavby tejto čiernej stavby, teraz už ako vyplýva z jeho slov, šokovaný bývalý primátor. A tak je namieste otázka o cite pre zodpovednosť(!). Vážení, ak by sa niekomu ublížilo napr. na zdraví, (ja osobne totižto,ak sa malé deti pohybujú po predmetnom javisku nemám vôbec dobrý pocit) nechcem byť prorokom , neviem si predstaviť ako píše známy náš prispievateľ lavida, aká by z toho vznikla kauza. A ak som citoval v predchádzajúcom príspevku slová v sľube primátora, v ktorom sa každý starosta, primátor zaväzuje dodržiavať zákonnosť, tak asi by to tak malo byť. Prečo? Pretože, dokončenú stavbu, prípadne jej časť, spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“ Tak ustanovuje stavebný zákon. Z uvedeného teda jasne vyplýva, že pokiaľ stavba nie je dokončená a nie je spôsobilá na riadne užívanie, nemožno ju užívať. V každom prípade však stavať bez stavebného povolenia je priestupkom, ktorý podlieha riadnej pokute. Priestupky v oblasti stavebného práva upravuje zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku tzv. stavebný poriadok vo svojej tretej časti pod názvom Sankcie a zaoberá sa s nimi §105, ktorý je označený ako Priestupky. Podľa § 105 Stavebného zákona sú priestupky ako aj pokuty za ich spáchanie odstupňované na základe ich závažnosti či sa jedna o priestupok, ktorý sa vzťahuje napr. na jednoduchú stavbu alebo jej úpravy alebo či ide o uskutočňovanie stavby bez stavebného povolenia, atď. atď. Doposiaľ som nikdy nevyslovil názor o zodpovednosti stavebného dozoru, ktorý v súlade so zákonom (§46b Stavebného zákona) musí byť na stavbe vykonávaný. A tak ,ak by som mal naliať čistého vína , čo som síce mohol urobiť už skôr, ale pevne dúfajúc o istom charaktere ľudí som nehovoril ,kto bol stavebným dozorom na stavbe RD bývalého primátora a tak aspoň takto. Na Rozhodnutí o kolaudácii RD je uvedená (Ing.D.P.). Príbuzný stavebníka, teda exprimátora, len nahradzoval stavebníka- exprimátora a nie stavebný dozor a preto je v tejto veci je jeho činnosť nevýznamná ) . A tak prečo nám tu potom toľký čas gumujú hlavy, osočujú nás diskreditujú a neviem čo ešte ,odvolávajú sa na nevedomosť, akého druhu je kanalizácia na ul. Duklianskej, hoci stavebný dozor mal k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu „ Kanalizácie v mestskej časti Lelovce“, rovnako aj schvaľovací stavebný orgán, (Spoločný obecný úrad v Novákoch, ktorému zase šéfoval bývalý primátor). A tak sa človek ani nemusí čudovať, najmä vtedy, keď sa osobné a služobné výkony vzájomne kompenzujú. A na záver len malá poznámočka. Čierne stavby sú prejavom arogancie staviteľa a reálnej neschopnosti úradov zabezpečiť vynútiteľnosť práva. Ich legalizácia je zasa výsmech slušným občanom, na ktorých sa budú odbavovať stavebné úrady pre každú nedodanú pečiatku. Priznanie exprimátora k absencii o poznatkoch v pochybeniach pri výstavbe svojho rodinného a rovnako absencie o pochybení v stavebnoprocesnej činnosti pri stavbe pódia pre amfiteáter sú zvláštne a pozoruhodné. Nuž, i surikata1 by sa mohol(la) zamýšľať skôr, ako niečo vypotí.. PB
Hodnotenie: 1   0

Kladne hodnotil:
04.03.2018 13:05:34 Vladimír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.