Online 11 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 6215 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 18:57:15 09.11.2017
Dobrý deň. Boli ste voliť? Iba 29, 95 % opýtaných môže odpovedať kladne.Voľby pred štyrmi rokmi, presnejšie dňa 9.11.2013 do orgánov Vyšších územných celkov (VÚC) sa uskutočnili za značne nízkeho záujmu voličov. V istom slova zmysle boli obrazom, či vyjadrením aj negatívneho názoru občanov. Nezáujem voličov, čo potvrdzuje ich účasť v počte len pár percent nad 10% hlasov všetkých oprávnených voličov, oprávňoval voličov zvýšiť pozornosť k prístupu k nim v tohtoročných voľbách. Inými slovami to znamenalo, najmä dať pri rozhodovaní väčšiu prioritu v uplatňovaní si svojho volebného práva. Prečo? Pretože ak voliči nesprávne vnímajú a chápu samosprávnu politiku a ekonomiku štátu, verejnej správy, či samosprávy, môže takto ľahostajný postoj voličov viesť ich ruku vo voľbách k takému výsledku, že touto zlou voľbou potom negatívne ovplyvnia nielen seba, ale aj ostatných spoluobčanov. A tak, ak som v predchádzajúcich príspevkoch spomenul v jednom z nich i osobnosť slovenského kultúrno-politického života polovice 19. storočia Ľudovíta Štúra, ktorý vo svojej stati „Neopúšťajme sa“ nabádal k aktívnemu zapájaniu sa ľudí do politicko – spoločenskej činnosti, povzbudzoval našich predkov slovami: „ ľudia sa nemajú opúšťať – nemajú hlivieť, že je treba sa zdvihnúť a priložiť ruku k dielu a hlavne nerobiť pre seba, ale pre všetkých“. Myšlienky Ľudovíta Štúra sú ozaj vzácnou výzvou pre mladých ľudí, ktorí si trúfajú vykonávať osobne, podľa svojho svedomia a presvedčenia veci v prospech svojich spoluobčanov a navyše, ak im voľbou za poslanca občania – voliči zveria mandát k ich zastupovaniu vo veci rozvoja, či správy mesta, regiónu. Už je rozhodnuté, ktorí svoju kandidatúru ustáli a podľa vox populi ,vox dei nadobudli mandát poslanca župného parlamentu. Keďže z nášho mestečka neustál ani jeden kandidát na poslanca svoj cieľ stať sa poslancom VÚC , je takýto výsledok pre mňa sklamaním, pretože sa domnievam, že ak chceme v našom meste lepší život s tými, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, ako nám radí Ľudovít Štúr, načim sa nám zamýšľať, čo znamená pre občana dobre vybraný kandidát. Ako vidieť z výsledkov volieb, nie vždy je dôležitá politická značka, ale hlavne to, aká je ten, ktorý kandidát osobnosť. A my, si osobnosti nevychovávame, pretože ak aj u niektorých sa zdalo byť, že dospeli ako tak do istej politickej úrovni, v ďaľšom postupe do vyššieho „politického levelu“ badať u nich pre mňa nepochopiteľnú bohorovnosť, neskromnosť, názory bez sebareflexie, končiace s arogantným konaním a vystupovaním voči spoluobčanom. Samospráva na miestnej úrovni a regionálnej úrovni, sú pre nás, obyčajných občanov orgány, ktoré svojou blízkosťou ,nám umožňujú veľmi blízke dotyky s politikou, ak nie aj najbližšie. Mestský politik ovplyvňuje mnoho dianí v našom prostredí, ktorým je i to, ako sa rozvíja výstavba v našom meste , v akom stave sú chodníky, cesty, aké školy navštevujú naše deti a v akom stave sa školy nachádzajú, kde a aké sa rúbu stromy, či koľko zaplatí občan daní z nehnuteľností a o.i. povedzme daň za psa, teda aj v konečnom dôsledku, aká je spokojnosť, alebo nespokojnosť občana. Ale je to tiež aj o finančnom zabezpečení blízkej regionálnej Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach, či o ne - starostlivosti o budovy a zariadenia VÚC, záujem o stredný stupeň školstva, ktoré má napr. svoju školskú základňu i v našom meste, alebo o dopravných tepnách k zvýšeniu dostupnosti do nášho mesta, okresu. Veď ak odbehnem od kompetencií a zvážim, koľko má naše mesto k dispozícii zdrojov, s ktorými ročne hospodári a koľko ich vlastní v majetku, asi najlepšie by bolo, keby bol za poslanca VUC zvolený veci znalý človek, bez ohľadu na to, ako to zariadia voliči. Mám na mysli človeka vzdelaného, človeka čistého - osobnosť, o akej píše Ľudovít Štúr. Lebo samotná voľba, to je už tak, či tak ako som napísal "vox populi...". A keďže samospráva je samostatným, slobodným a nezávislým spravovaním vecí verejných občanmi, ktorí žijú na území mesta, natíska sa otázka, kedy viac môže mestská samospráva pružne zareagovať, ak nie vtedy, keď bude mať svoje zastúpenie v župnom parlamente. Zastúpenie človekom, ochotným s mestskou samosprávou spolupracovať, spôsobilo, empaticky , korektne a osobitne s jednotlivými občanmi. Podčiarkujem, či dôraz kladiem na slová , človekom ochotným, spôsobilo empaticky , korektne spolupracovať s mestskou samosprávou, s občanmi. Zastúpenie človekom, ktorý nezneužije status župného poslanca, už prvým dňom jeho zvolenia za župného poslanca v prospech seba a úzkeho jemu okruhu blízkych ľudí, alebo nebodaj na aktivity proti občanom nášho mesta. Veci znalý človek , ktorý je viac, či menej orientovaný v komunálnej politike, aby však vedel, aké problémy treba riešiť, a ktoré oblasti naše mesto, ako sa povie ho omínajú, kvária. No a napokon človek, ktorý nemá vo svojich vlastnostiach pestovanú nevraživosť Mali by sme mať pri hodnotení kandidáta(ov) uchádzajúceho(ich) sa o mandát krajského poslanca na pamäti, či ten kandidát(i) dokáže(u) robiť zmysluplnú krajskú politiku tak, že to aj naše mesto a jeho občania pozitívne pocítia v celom rozsahu mu udeleného mandátu. A o to aj v týchto novembrových župných voľbách išlo a je len nám občanom tohoto mestečka na škodu, že sme to znovu i v týchto voľbách prepásli a nemáme v župnom parlamente zastúpenie poslancom ,čoby občanom nášho mesta .PB
Hodnotenie: 1   0

Kladne hodnotil:
09.11.2017 22:01:37 Vladimír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.