Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6215 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 18:57:15 09.11.2017 Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Boli ste voliť? Iba 29, 95 % opýtaných môže odpovedať kladne.Voľby pred štyrmi rokmi, presnejšie dňa 9.11.2013 do orgánov Vyšších územných celkov (VÚC) sa uskutočnili za značne nízkeho záujmu voličov. V istom slova zmysle boli obrazom, či vyjadrením aj negatívneho názoru občanov. Nezáujem voličov, čo potvrdzuje ich účasť v počte len pár percent nad 10% hlasov všetkých oprávnených voličov, oprávňoval voličov zvýšiť pozornosť k prístupu k nim v tohtoročných voľbách. Inými slovami to znamenalo, najmä dať pri rozhodovaní väčšiu prioritu v uplatňovaní si svojho volebného práva. Prečo? Pretože ak voliči nesprávne vnímajú a chápu samosprávnu politiku a ekonomiku štátu, verejnej správy, či samosprávy, môže takto ľahostajný postoj voličov viesť ich ruku vo voľbách k takému výsledku, že touto zlou voľbou potom negatívne ovplyvnia nielen seba, ale aj ostatných spoluobčanov. A tak, ak som v predchádzajúcich príspevkoch spomenul v jednom z nich i osobnosť slovenského kultúrno-politického života polovice 19. storočia Ľudovíta Štúra, ktorý vo svojej stati „Neopúšťajme sa“ nabádal k aktívnemu zapájaniu sa ľudí do politicko – spoločenskej činnosti, povzbudzoval našich predkov slovami: „ ľudia sa nemajú opúšťať – nemajú hlivieť, že je treba sa zdvihnúť a priložiť ruku k dielu a hlavne nerobiť pre seba, ale pre všetkých“. Myšlienky Ľudovíta Štúra sú ozaj vzácnou výzvou pre mladých ľudí, ktorí si trúfajú vykonávať osobne, podľa svojho svedomia a presvedčenia veci v prospech svojich spoluobčanov a navyše, ak im voľbou za poslanca občania – voliči zveria mandát k ich zastupovaniu vo veci rozvoja, či správy mesta, regiónu. Už je rozhodnuté, ktorí svoju kandidatúru ustáli a podľa vox populi ,vox dei nadobudli mandát poslanca župného parlamentu. Keďže z nášho mestečka neustál ani jeden kandidát na poslanca svoj cieľ stať sa poslancom VÚC , je takýto výsledok pre mňa sklamaním, pretože sa domnievam, že ak chceme v našom meste lepší život s tými, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, ako nám radí Ľudovít Štúr, načim sa nám zamýšľať, čo znamená pre občana dobre vybraný kandidát. Ako vidieť z výsledkov volieb, nie vždy je dôležitá politická značka, ale hlavne to, aká je ten, ktorý kandidát osobnosť. A my, si osobnosti nevychovávame, pretože ak aj u niektorých sa zdalo byť, že dospeli ako tak do istej politickej úrovni, v ďaľšom postupe do vyššieho „politického levelu“ badať u nich pre mňa nepochopiteľnú bohorovnosť, neskromnosť, názory bez sebareflexie, končiace s arogantným konaním a vystupovaním voči spoluobčanom. Samospráva na miestnej úrovni a regionálnej úrovni, sú pre nás, obyčajných občanov orgány, ktoré svojou blízkosťou ,nám umožňujú veľmi blízke dotyky s politikou, ak nie aj najbližšie. Mestský politik ovplyvňuje mnoho dianí v našom prostredí, ktorým je i to, ako sa rozvíja výstavba v našom meste , v akom stave sú chodníky, cesty, aké školy navštevujú naše deti a v akom stave sa školy nachádzajú, kde a aké sa rúbu stromy, či koľko zaplatí občan daní z nehnuteľností a o.i. povedzme daň za psa, teda aj v konečnom dôsledku, aká je spokojnosť, alebo nespokojnosť občana. Ale je to tiež aj o finančnom zabezpečení blízkej regionálnej Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach, či o ne - starostlivosti o budovy a zariadenia VÚC, záujem o stredný stupeň školstva, ktoré má napr. svoju školskú základňu i v našom meste, alebo o dopravných tepnách k zvýšeniu dostupnosti do nášho mesta, okresu. Veď ak odbehnem od kompetencií a zvážim, koľko má naše mesto k dispozícii zdrojov, s ktorými ročne hospodári a koľko ich vlastní v majetku, asi najlepšie by bolo, keby bol za poslanca VUC zvolený veci znalý človek, bez ohľadu na to, ako to zariadia voliči. Mám na mysli človeka vzdelaného, človeka čistého - osobnosť, o akej píše Ľudovít Štúr. Lebo samotná voľba, to je už tak, či tak ako som napísal "vox populi...". A keďže samospráva je samostatným, slobodným a nezávislým spravovaním vecí verejných občanmi, ktorí žijú na území mesta, natíska sa otázka, kedy viac môže mestská samospráva pružne zareagovať, ak nie vtedy, keď bude mať svoje zastúpenie v župnom parlamente. Zastúpenie človekom, ochotným s mestskou samosprávou spolupracovať, spôsobilo, empaticky , korektne a osobitne s jednotlivými občanmi. Podčiarkujem, či dôraz kladiem na slová , človekom ochotným, spôsobilo empaticky , korektne spolupracovať s mestskou samosprávou, s občanmi. Zastúpenie človekom, ktorý nezneužije status župného poslanca, už prvým dňom jeho zvolenia za župného poslanca v prospech seba a úzkeho jemu okruhu blízkych ľudí, alebo nebodaj na aktivity proti občanom nášho mesta. Veci znalý človek , ktorý je viac, či menej orientovaný v komunálnej politike, aby však vedel, aké problémy treba riešiť, a ktoré oblasti naše mesto, ako sa povie ho omínajú, kvária. No a napokon človek, ktorý nemá vo svojich vlastnostiach pestovanú nevraživosť Mali by sme mať pri hodnotení kandidáta(ov) uchádzajúceho(ich) sa o mandát krajského poslanca na pamäti, či ten kandidát(i) dokáže(u) robiť zmysluplnú krajskú politiku tak, že to aj naše mesto a jeho občania pozitívne pocítia v celom rozsahu mu udeleného mandátu. A o to aj v týchto novembrových župných voľbách išlo a je len nám občanom tohoto mestečka na škodu, že sme to znovu i v týchto voľbách prepásli a nemáme v župnom parlamente zastúpenie poslancom ,čoby občanom nášho mesta .PB
Hodnotenie: 1   0

Kladne hodnotil:
09.11.2017 22:01:37 Vladimír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.