Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6137 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:28:04 19.09.2017 Nevhodný príspevok?
Dobrý deň . Ak ste prijali, resp. vzali na vedomie moje odporučenie, čítajte viac: https://nasaprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html iste ste po otvorení linku pochopili, že bývalý primátor sa excelentne v snahe neiritovať občanov –voličov v časti svojho Volebného programu – Životné prostredie vyhol problematike mestskej kanalizácie tým, že odignoroval problematiku mestskej kanalizácie. Ak zákonodarca zaradil medzi základné úlohy a činnosti samosprávy obce aj úlohy environmentálneho charakteru, pretože aj oblasť ochrany životného prostredia má podstatný a závažný vplyv na rozvoj obce a život , nevynímajúc zdravie obyvateľov, tak sa pýtam, prečo sa bývalý primátor v tejto časti jeho Volebného programu 2014 nezmienil o kanalizácii a vyhol sa jej, hoci sa jedná o zásadnú oblasť na tvorbu a ochranu životného prostredia nášho mesta? No, zrejme preto, že by neobstál u voličov. Totižto on sám – bývalý primátor sa nevyhol pokute (ktorej výška je pre túto vec a v tejto súvislosti s jej výškou viacmenej irelevantná) za porušovanie ustanovení už ďaleko prísnejšie berúceho takéto jeho porušenie ako závažné porušenie zákona č 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí, tiež Zákona o vodách, ktorá mu podľa Rozhodnutia Odboru pre životné prostredie Okresného úradu v Prievidzi bola udelená, za vyvedenie splaškov zo svojho novopostaveného rodinného domu do kanalizácie odvádzajúcej povrchové vody z Ul. Duklianskej priamo do rieky Nitry! Kto skolaudoval stavbu, ktorým sa stavba rodinného domu stavebníka - bývalého primátora oficiálne uviedla „do života“? Čo sa potom nedodržalo, resp. porušilo, ak týmto procesom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie(!) a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, aj ostatných obyvateľov a nielen nášho mesta (rieka Nitra ako recipient je veľmi pre obyvateľov Slovenska významným tokom) a hoci je to všetkým známe , vraj všetko je OK.(?). A tak slovenská realita i v Novákoch potvrdila staré známe príslovie „Čo je dovolené bohom nie je dovolené volom“, pretože nezodpovednému stavebníkovi dáme pokutu (smiešnu výšku) a tým je všetko vyriešené?! Prípadne nedáme, len ak by niekto do toho rýpal? A tak to naďalej zostáva na tom, že vyvolený si mohol robiť čo chcel. Iba ten občan, si môže pripadať ako somár, pretože nič mu neostáva, len sa čudovať, či nečudovať, že v sľuboch bývalého primátora, v jeho Volebnom programe z roku 2014 nie je ani zrnko zmienky o kanalizácii. Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami smernice 91/271/EHS a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a ktoré sú jednoznačne definované i v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Pre okres Prievidza sa v súlade s Plánom rozvoja verejných kanalizácií Trenčianskeho kraja , ktorý je základným rámcovým dokumentom na usmernenie prípravy, plánovania a realizácie komunálnych stokových sietí a ČOV s našim mestom nepočíta (?!), hoci stav v našom meste je nasledovný: Vlastník kanalizácie StVS, a.s ,Prevádzkovateľ kanalizácie StVS, a.s /ČOV Fortischem Nováky. Počet obyvateľov mesta 4 283. Počet napojených obyvateľov mesta 4 009. Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok 11,2 km – vodný recipient – rieka Nitra. A kandidát na primátora vo svojom Volebnom programe kanalizácii nedal priestor, najmä ak obyvatelia žijú v aglomerácii, tak husto sústredeného priemyslu, navyše so škodlivými vplyvmi na život obyvateľov a nielen nášho mesta . Úplne vypustil problematiku kanalizácie v meste Nováky a už vôbec ani len slovkom nebrnkne o svoj výrok ,ktorého znenie z jeho Volebného programu na rok 2014 čítajte viac: https://nasaprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html je takéto: Nedá sa žiť z minulosti , žijeme v prítomnosti a hlavne žijeme pre budúcnosť. Je potrebné, aby bola kontinuita v práci . Prečo nechcel zrazu kontinuitu a pokračovať v „rozbabranej“ kanalizácii v mestskej časti Lelovce a v centrálnej časti mesta?! Nevedno. A tak sa posuňme. Ľudia , čo majú s Vodárenskou spoločnosťou VEOLIA VODA zabezpečujúcou dodávku pitnej vody a odkanalizovanie na území celého Banskobystrického kraja, v okrese Revúca čiastočne (11 obcí), v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody, teda platia tejto spoločnosti vodné. Ak si osviežime pamäť určite si spomeniete , ako mával onehdá na mestskom zastupiteľstve Mariannnnnn faktúrou v ruke od dodávateľa mu pitnej vody a tvrdil poslancom mestského zastupiteľstva a občanom Novák, že on platí za všetko, čo je spojené s dodávkou ,odvádzaním a čistením vody? Aj tak však dilema či má, alebo nemá zmluvu iba na dodávku, nie na odvádzanie a čistenie vody, nie je doriešená, pretože nedovolil poslancom nahliadnuť do listiny a overiť si pravdivosť jeho tvrdenia. Hoci chápem, že sa pre potenciálneho kandidáta na posty poslancov mesta, či primátora ,či možno poslanca župného zastupiteľstva ťažko rýpe do takéhoto stavu, najmä ak ide o hlasy voličov z obvodu, kde majú postavený svoj rodinný dom (možnože by viac uspel v sľube, že dá natrieť zábradlia môstikov cez Lelovský potok),ale kto sa podujme zistiť, ako a za čo platí Mariannnnnn a či platí za to, čo on považuje „ za všetko“, teda za vodné a stočné, čistenie vody? Aj keď chápeme dôvody, že sa málokomu do toho chce, ale ako k tomu prídu ostatní občania bývajúci v centrálnej časti mesta ( teda pamätajúc na výrok bývalého primátora v jeho poslednom Volebnom programe, (čítajte viac: https://nasaprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html ) zdôrazňujem, „ že nejde len o občana, ale o občanov mesta“ , čo sa týka platby za dodávku, odvádzanie a čistenie vody? Hoci bývalý primátor vystúpil takmer na každom mestskom zastupiteľstve od jeho prehry vo voľbách v roku 2014 o post primátora, doposiaľ sa vo svojich vystúpeniach ani jeden jediný krát nevyjadril k problematike o stave kanalizácie v našom meste. Ako sa spravodlivejšie s vecou dá vysporiadať, čítajte viac: https://bratislava.sme.sk/c/20564530/bvs-vyhlasila-generalny-pardon-za-neopravnene-pouzivanie-kanalizacie.html , alebo tiež z obce Veľké Leváre http://www.levare.sk/index.php?ID=178. Nuž a tak, nielen v plánoch bývalého primátora , nielen v nových investičných zámeroch sme pociťovali „tisíc malých bolestí“, vyplývajúcich za jeho vlády, ale aj v zachovávaní úcty a starostlivosti o ostatných občanov , ktorí si záväzky za dodávku pitnej vody a za odvádzanie splaškov statočne a nielen za to, uhrádzajú. Pokračovanie, ... možno nabudúce. PB
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
20.09.2017 07:50:10 Milan Oršula
22.09.2017 15:22:29 Vladimír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.