Online 11 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 5975 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 21:29:47 09.02.2017 Nevhodný príspevok?
Porušovanie kódexu diskutujúceho.
Kódex diskutujúceho na „SME. Sk“ okrem iného jasne hovorí, že obsah diskusného príspevku musí priamo súvisieť s článkom pod ktorým sa diskusia vedie, že je neprípustné zaplavovať diskusie tým istým príspevkom, alebo príspevkom s tým istým obsahom, alebo príspevkom obsahujúcim informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné, alebo také, ktorých pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb, alebo zasiahnuť do práv týchto osôb.
Dovolím si nižšie, predviesť formou autentickej kópie , ukážku diskusného príspevku k článku „Protipovodňové opatrenia na hornej Nitre by mohli dokončiť v júli“, nedávno uverejnený na stránke „naša Prievidza“:


(Príspevok M. Šimku z 29.01.2017 v plnom znení.)
ĎALŠIE MOJE OBAVY...
Volám sa Marián Šimka a som občanom mesta Nováky... Práve na tejto stránke bol uverejnený článok o tom, že mesto Nováky má zrealizovať aj "Rekonštrukciu verejného osvetlenia"... A práve preto ďalšia z mojich obáv pramení z toho, či mesto Nováky zrealizuje tie tri spomínané stavby, ktoré majú byť súčasťou "Protipovodňových opatrení", pretože v roku 2015 malo mesto Nováky zrealizovať aj "Rekonštrukciu verejného osvetlenia" v sume cca 269 000 EUR, pričom mesto Nováky malo zaplatiť sumu iba 5 %. Zmluvu s firmou, ktorá mala práce zrealizovať /názov firmy zámerne neuvediem, aby nebol môj príspevok zmazaný z dôvody reklamy tej firmy.../, podpísal primátor Daniš dňa 16.12. 2015. Avšak v tejto zmluve je uvedené, že všetky práce majú zrealizované, resp. ukončené ku dňu 15.12. 2015 !!!!!!!!!!!!! Áno správne čítate, nie je tam žiadny "preklep"... A aká bola teda skutočnosť? Kedy boli práce zrealizované a koľko v skutočnosti zaplatilo mesto Nováky za uvedené práce??? Nakoniec z celkových nákladov cca 196 000 EUR malo mesto Nováky zaplatiť 5 %, t.j. 9 800 EUR. Avšak práce boli ukončené a "dielo" odovzdané až v lete r. 2016... Nie teda v zmysle pôvodnej zmluvy - k 15.12. 2015... A mesto Nováky namiesto sumy 9 800 EUR zaplatilo sumu až o cca 700 % vyššiu !!!!!!!! Pretože cca 69 500 EUR boli neoprávnené výdavky... A tie musel,o samozrejme, mesto Nováky zaplatiť !!!
Všetky tieto informácie, ktoré som uviedol sú, žiaľ, pravdivé ! Získal som ich totiž - v zmysle Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, a to priamo z MsÚ Nováky.
Reagovať | Mariánnnn


Odhliadnúc od toho, že obsah príspevku je o niečom celkom inom ako obsah článku, pod ktorým je diskusia vedená a už tým je porušený „kódex diskutujúceho“(podľa môjho vedomia aj v troch predchádzajúcich uverejnených príspevkoch), k tejto reakcii ma podnietil posledný odsek uvedeného príspevku. Ja som si nevyžiadal informácie podľa Zákona č. 211/2000, ale som si otvoril platný rozpočet mesta na rok 2017 zverejnený na oficiálnej stránke mesta a nevychádzal som z údivu.
Pôvodný predpoklad nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia bol 260 tis. €,(viď článok z 5.09.2015, na stránke „naša Prievidza“) akcia mala byť financovaná z dotácie spolu s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. (teda so spoluúčasťou 13 tis. €, nie 9,8 tis, ako uvádza M.Š.)
Skutočné náklady akcie boli 268 776 € (v r.2015) + 3720 €, (v r.2016) teda spolu 272 496 €. Dotácia bola v skutočnosti poskytnutá v objeme 189 923 € v roku 2016 (o tom M.Š. nepíše vôbec nič) a teda rozdiel 82 573 € samozrejme, že musel byť a aj bol dofinancovaný z rozpočtu mesta. To potom znamená, že oproti pôvodnému predpokladu 13 000 €, bola skutočnosť spolufinancovania z rozpočtu mesta vyššia o 69 573 € (asi jediná správna cifra, ktorú M.Š. uvádza). Prečo bola dotácia oproti prísľubu krátená mi známe nie je. Je však neodškriepiteľné, že mestu sa podarilo zrealizovať dielo za cca 272,5 tis. €, pri vlastných nákladoch cca 82,6 tis. €. Zjavný vysoký pozitívny efekt pre mesto však M.Šimku akosi nezaujíma.

Je len poľutovaniahodné, že diskutér Mariánnnn za pravdivé (dokonca vraj žiaľ pravdivé), úplne bez rozpakov vydáva aj polopravdy a rôzne jemne povedané - asi úmyselné nepresnosti (alebo manipulácie), čo je tiež v rozpore so spomínaným kódexom a teda takéto príspevky, sú (alebo mali by byť) právom zmazávané. Živo si viem predstaviť jeho reakciu na toto moje tvrdenie. Určite by to bola otázka, ktoré sú to, lebo on vždy uvádza len „pravdivé a ľahko overiteľné skutočnosti“. Ja tiež, preto som ich v horeuvedených odsekoch presne vyšpecifikoval a skutočné číselné údaje, ako som už uviedol, som vyčítal z oficiálneho dokumentu- platného rozpočtu mesta pre rok 2017 uverejneného na oficiálnej stránke mesta.
V.Richter

Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
10.02.2017 09:26:41 Pbošiak
14.03.2017 21:14:33 bobor
Záporne hodnotil:

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[5976] 10.02.2017 14:09:31 od lavida otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Štvorkajak s Myšákom nebude obhajovať striebro. Je to sklamanie, hnevá sa.
Rodák z Nitrianskeho Rudna nebude môcť na olympijských hrách 2020 v Tokiu obhajovať striebro na tisícmetrovej trati.
zobraziť podrobnosti »
01.05.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.