Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Prečo sme namali voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky
Blog používateľa Webmaster

Ako ste mali možnosť čítať aj na stránkach periodika Prievidzko, jedným z domáhajúcich sa kandidátov o kreslo primátora v Novákoch je aj Ing. Dušan Šimka. Predkladáme širokej verejnosti niekoľko dôvodov, prečo nemôžeme a nebudeme voliť Ing. Dušana Šimku za primátora.


1. Po roku 1990 sa dvadsaťštyri ročným pôsobením na poste primátora preukázal voličom niektorými dobrými vlastnosťami, ktoré si však počas jeho moci v našom meste neudržal a v posledných rokoch jeho mandátu to už boli len zlé vlastnosti. Pre našich občanov, voličov, to bol najvýznamnejší dôvod nedať mu svoj hlas a tak Ing. Dušan Šimka svoj boj o kreslo primátora mesta Nováky neustál a voľby v roku 2014 prehral.

 

2. V jeho práci prevládali spôsoby ktoré nemali nič spoločné so záujmami občanov a voličov, ktorí mu dali hlas. Manipuloval, ohováral, osočoval poslancov a občanov, ktorí kriticky poukazovali na systém jeho práce a jeho prístup k ľuďom. Podával trestné oznámenia na políciu, dokonca spôsoboval nátlak na zamestnávateľov jemu nepohodlných osôb.

 

3. V poslednom období viacerých občanov, jemu nepohodlných, dostal do problémov s médiami. Na základe poloprávd a klamstiev, zavádzajúcej a osočujúcej rétoriky ich vystavil zverejňovaniu aj na stránkach periodika Prievidzko.


4. Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi len potvrdzuje pravdivosť našich slov, pretože podľa nariadenia súdu sa musel ospravedlniť za svoje klamlivé a nedôvodné výroky na adresu spoluobčanov. Naposledy to bolo verejné ospravedlnenie sa občanovi zverejnené na stránke www.novaky.com ako i ospravedlnenie televízie Markíza spoluobčanovi a podnikateľovi mesta Nováky, za zverejnené klamlivé informácie, ktorých iniciátorom bol kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka.


5. V jeho charakterových vlastnostiach prevládajú vlastnosti, na základe ktorých nepripúšťa kritiku, akúkoľvek racionálnu a slušnú diskusiu. So svojim blízkym príbuzným bezdôvodne a neuvážene ubližoval súčasnému vedeniu mesta podaniami na riadiace orgány prideľovania dotácii a fondov, ale i na NAKA, Generálnu prokuratúru SR a podobne. Následkom týchto podaní došlo k pozastaveniu a preverovaniu oprávnenosti poskytnutia dotácií a fondov. Dopad na činnosť mesta bol týmto jeho konaním veľmi negatívny, nakoľko došlo k predlžovaniu schvaľovacieho procesu, prípadne k pozastaveniu poskytovania dotácií a finančných prostriedkov na zabezpečenie rozvoja nášho mesta.


6. Počas svojho zastávania postu primátora pripustil zrušenie príspevkovej organizácie Domu kultúry, zámenou za zriadenie neziskovej organizácie s názvom Kultúrne centrum mesta Nováky, na základe čoho mohla funkciu riaditeľky tejto neziskovej organizácie obsadiť poslankyňa Mestského zastupiteľstva a budúca viceprimátorka. Toto celé bolo účelové obídenie zákona O obecnom zriadení §11 bod (2)c, o nezlučiteľnosti poslanca s funkciou v štatutárnom orgáne rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený.


7. Po skončení funkcie primátora, ako samozvaný predseda správnej rady organizácie Kultúrne centrum mesta Nováky, dal túto neziskovú organizáciu (KCMN) do likvidácie a to bez vedomia nového vedenia mesta Nováky. S týmto jeho nezmyselným rozhodnutím mestu spôsobil organizačné problémy, majetkové ako i finančné škody, ktoré sú stále v riešení.


8. Na základe rozhodnutia Okresného súdu Prievidza muselo mesto uhradiť o 60 000 € na viac oproti fakturovaným nákladom za dodané práce a príslušenstvo Futbalového ihriska s umelým trávnikom. To všetko len z dôvodu obštrukcii bývalého primátora, ktoré boli spôsobené neuzatvorením písomného dodatku, ale ústnymi dohodami k príslušnej zmluve.


9. Pri stavbe „Rekonštrukcia námestia“ pripustil začatie stavby „Pódia“ bez príslušných stavebno-povoľovacích rozhodnutí a tak na základe rozhodnutia stavebného úradu, ktorý túto stavbu považuje za čiernu stavbu, je mesto povinné túto stavbu zasanovať, teda zbúrať. Mestu, a možno aj niekomu inému, spôsobil škodu dvakrát, prvýkrát pri výstavbe a druhýkrát pri jeho búraní.


10. Manipuláciami s pozemkami mesta na Duklianskej ulici a uprednostnení svojich osobných záujmov pred záujmami mesta, dopustil premiestnenie týchto mestských pozemkov a posunutie na miesto, ktoré je ťažko využiteľné pre výstavbu rodinných domov a tým i znehodnotenie ich ceny.


11. Počas svojho pôsobenia na funkcii primátora porušil Stavebný zákona a to v prípade vydania Kolaudačného rozhodnutia pre svoj rodinný dom, ktoré si vlastnoručne ako predstaviteľ Stavebného úradu aj podpísal. Nebolo totiž do spisu doložené „Vyhlásenie správcu kanalizácie“, ktoré je zákonom stanovené a potrebné pre skolaudovanie stavby. Tento fakt potvrdzuje aj rozhodnutie Oddelenia pre životné prostredie v Prievidzi, ktoré ho za porušenie a nedodržanie ustanovení Zákona o vodách aj pokutovalo. Na základe tejto nekompetentnosti, až svojvôle, kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka dodnes vypúšťa splašky do dažďovej kanalizácie a následne do rieky NITRA, bez akejkoľvek úpravy vyhovujúcej platným právnym predpisom.


12. Jeho nekompetentným a Stavebnému zákonu odporujúcim rozhodnutím bolo ťažkými mechanizmami zdevastované Futbalové ihrisko na ulici Sama Chalúpku (za pekárňou), čím sa stalo nevyužiteľné a navždy stratené pre športovú činnosť občanov, športových klubov ale i škôl mesta Nováky.


13. Zanedbával starostlivosť o majetok mesta a tak mnohé stavby stihol osud, ktorý je pre mesto Nováky nevyhovujúci a nežiaduci. Okrem už uvedeného ihriska je to napríklad prvý predvojnový kultúrny stánok mestské kino, dom kultúry, hotel, mestská plaváreň, bývalá materská škola na Rastislavovej ulici, požiarna zbrojnica, dom služieb, mestský park, základné školy. Niektoré z týchto budov sú už v stave neobnoviteľnom a niektoré v stave posledného štádia schátrania.


14. Uplatňovaním konfrontačného štýlu pôsobenia na poslancov ale i spoluobčanov, ktorí pre mesto niečo dokázali a následným vytváraním strachu sa mu podarilo dokonale rozbiť občiansku spoločnosť v meste.


Na základe uvedených skutočností je čas jeho pôsobenia na poste primátora výstrahou. A preto ho nemôžeme a nebudeme voliť!


Občania mesta Nováky Mgr. Peter Bošiak, Ing. Vladimír Richter, Milan Oršula a ďalší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blog bol vytvorený 03.11.2018 10:48:36, autor blogu: Webmaster
Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.