Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Pódium na námestí SNP
Anketa číslo 8, začiatok hlasovania 28.02.2017 13:00:00, koniec hlasovania 28.03.2017 13:00:00

popis ankety:

Po prvej etape rekonštrukcie Námestia SNP mali občania možnosť vzhliadnuť krásu novej časti námestia. Niekoľko mesiacov po tejto rekonštrukcii, sa námestie v povedomí občanov rozdelilo na „staré námestie“ a „nové námestie“. Rekonštrukcia priniesla mnoho noviniek. Lavičky, pekný trávnik so zavlažovaním, stánok s občerstvením, nový povrch, nové osvetlenie. Taktiež pribudlo aj pódium, za ktorým vyrástol obrovský múr.

Občania vyjadrili svoj názor na tento múr. 90% respondentov o „Múre nárekov“ tvrdí, že by sa mal odstrániť (zdroj: anketa Január 2013).

Bolo zistené, že celé pódium je vybudovane bez stavebného povolenia a do súčasnej doby nebolo vydane kolaudačné rozhodnutie. Ďalším dôležitým dôvodom je, že predmetná stavba je postavená na hlavnom rozvode pitnej vody.

Mesto Nováky vyzýva občanov aby vyjadrili svoj názor a vyhlasuje túto anketu.


možnosti hlasovania:

(anketa umožňuje vybrať len jednu z možností)

 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
Hlasovanie bolo ukončené v Utorok 28.03.2017 o 13:00:00, ukončené už 665 dní.
Späť na zoznam ankiet.


Výsledky ankety
 
Počet hlasujúcich: 21, počet hlasov 20.
11
hlasov
Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
55.00%
9
hlasov
Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
45.00%Priebeh hlasovania:
každý hlas v ankete a jeho zmena je znázornená nižšie
HLAS aktuálny hlas používateľa
28.03.2017 12:56:55 [128]
Nováky majú teraz aj peknú farebnú fontána, kde sa V lete deti rady hrajú. Rodičia si zase radi pozrú na pódiu vystúpenia umelcov aj deti. Ale prečo sú tu zmazané názory občanov?
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
28.03.2017 12:07:56 [127]
Predsa naše námestie aj s fontánkou a pódiom je pekne. Iba je veľmi divne, že skoro všetky komentáre, ktoré sú za to, aby pódium ostalo zachované, sú zmazané! Domnievam sa, že sa nikto snaží túto anketu zmanipulujete.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.03.2017 13:37:49 [126]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
08.03.2017 09:56:39 [125]
Nakoľko je to brutálna stavba, ktorá pošpatila námestie a podľa informácii, že je to čierna stavba, dokonca nedokončená stavba bez kolaudačného rozhodnutia, je to stavba nebezpečná. Tým, že takéto dielo je na verejnom priestranstve, kde je k nemu neobmedzený prístup, spôsobuje všeobecné ohrozenie z možným dopadom na zdravie a životy osôb. A pokiaľ stojí na vodovodnom potrubí, v prípade poruchy pod stavbou, ohrozuje stavbu a stavba ohrozuje dodávku pitnej vody. Preto hlasujem za odstránenie takejto nebezpečnej stavby s následným vyvodením zodpovednosti voči človeku, ktorý umožnil postaviť túto stavbu.
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
06.03.2017 22:03:14 [124]
Ten múr určite dole! To pódium sa dá, ale bez múru.
Neviem ako to riešiť keby vznikla havária na potrubí priamo po pódiom.
To ešte koľko takýchto problémov nám zanechal pán Šimka?
Rozpadnutá plaváreň, nefunkčné kino a ešte čo príde?
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
06.03.2017 20:32:23 [123]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
06.03.2017 08:30:50 [122]
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
06.03.2017 00:47:02 [121]
Ak je to teda čierna stavba bez stavebného povolenia, mala by ísť preč. Nerozumiem ako sa to mohlo stať. Kto bude niesť následky?
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
05.03.2017 23:43:13 [120]
hrozná opacha ten múr!
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
04.03.2017 11:45:51 [119]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
04.03.2017 11:07:17 [118]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
02.03.2017 19:41:02 [117]
V obciach ,kde nemajú vybudované pódium musia si ho pri každej akcii namontovať a po ukončení zdemontovať.Neviem ako je to ošetrené zákonmi,ale myslím,že také montáže môžu robiť len špecializované firmy a zrejme to zadarmo nerobia.
Myslím si,že naši občania si už na to pódium zvykli.A z pohľadu finančných nákladov,asi najlacnejšia varianta bude pódium ponechať a dotiahnuť do stavu odpovedajúcemu zákonným požiadavkám.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
02.03.2017 17:41:45 [116]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 21:37:59 [115]
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
01.03.2017 21:37:25 [114]
Odstrániť, bráni v pohľade na námestie od juhu, som ale za premiestnenie tak, aby námestie nestratilo pódium, ako miesto pre kultúrne vystúpenia. Určite sa dá vhodné miesto nájsť. Toto bude zrejme najlacnejšia varianta.
[používateľ nezvolil žiadnu z možností v hlasovaní]
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
01.03.2017 21:32:45 [113]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
01.03.2017 21:24:10 [112]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
01.03.2017 21:17:18 [111]
Komentár k tomuto hlasu bol zmazaný! Ďakujeme za pochopenie.
[používateľ nezvolil žiadnu z možností v hlasovaní]
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 20:30:50 [110]
Hlasovať nebudem,lebo nechcem tú ohavu na námestí,ani pri kúrií.Dajte ju niekam do parku,alebo trebárs na ihrisko.
[používateľ nezvolil žiadnu z možností v hlasovaní]
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
01.03.2017 20:27:37 [109]
[používateľ nezvolil žiadnu z možností v hlasovaní]
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
01.03.2017 16:50:54 [108]
Je to ohava. K tomu dalsi komentar netreba.
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 16:25:08 [107]
 • Pódium by malo ostať zachované aj napriek nutnosti dokladovania povolení v zmysle stavebného zákona a alokácie ďalších finančných prostriedkov na jeho dobudovanie
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 15:35:32 [106]
Podium by sa malo odstranit.Hlavne pre to ze je na hlavnom rozvode pitnej vody.Vybavit stavebne povolenie a dat ho o cosi dalej,ale urcite nie pri Kuriu.Námeste ma byt námestie!
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 13:59:27 [105]
Nehorázne. Najskôr sa dozvieme, že bývalý primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka nám vypúšťa výkaly z toalety priamo do rieky Nitra a teraz toto! Čierna stavba priamo na námestí! Ak toto nebude mať právne dôsledky, tak potom už neviem pán Daniš či tam spíte alebo čo!
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 11:03:01 [104]
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 10:02:05 [103]
Odstrániť a z osobniť p. Šimkovi a spol.
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
HLAS aktuálny hlas používateľa
01.03.2017 09:16:49 [102]
Zbúrať hentú čiernu stavbu a podať trestné oznámenie na Ing. Dušana Šimku. Ako to že pod jeho oknami vyrástla čierna stavba?
 • Pódium by sa malo odstrániť a vybudovať nové na miestach v blízkosti Kurie ako súčasť revitalizácie zelene a výstavby parkového mobiliáru v centre mesta
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.