Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Odkúpenie parku Dr. Štefana Moyzesa za 100 tisíc eur.
Anketa číslo 1, začiatok hlasovania 09.12.2012 17:30:00, koniec hlasovania 30.01.2013 23:59:59

popis ankety:

V programe MsZ (11.12.2012) je položka: odkúpenie parku Dr. Štefana Moyzesa - parc. reg. CKN č. 1712/1 – ostatná plocha, o výmere 28 421 m2 v celosti, ktorý je zapísaný na LV č. 1577 v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho úradu Trenčín, správa katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky, od KANONISKY SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME NOVÁKY, za cenu určenou dohodou - 100 000 €, za celý predmet prevodu, do vlastníctva Mesta Nováky, so sídlom, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 318 361

Malo by mesto odkúpiť park v hodnote 100 tisíc eur?


možnosti hlasovania:

(anketa umožňuje vybrať len jednu z možností)

 • ÁNO
  Áno je potrebné aby mesto odkúpilo park v sume 100 tisíc eur.
 • NIE
  Predali sme časť námestia, lebo nie sú peniaze, tak určite by sme nemali kupovať park.
  Mesto by malo peniaze minúť, tam kde ich treba najviac, napríklad na zveľadenie stávajúceho majetku mesta.
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
  Mesto by malo odkúpiť park za primeranejšiu cenu, maximálne do 5 tisíc eur.
Hlasovanie bolo ukončené v Streda 30.01.2013 o 23:59:59, ukončené už 2622 dní.
Späť na zoznam ankiet.


Výsledky ankety
 
Počet hlasujúcich: 14, počet hlasov 13.
2
hlasy
ÁNO
15.38%
3
hlasy
NIE
23.08%
8
hlasov
MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
61.54%Priebeh hlasovania:
každý hlas v ankete a jeho zmena je znázornená nižšie
HLAS aktuálny hlas používateľa
09.01.2013 19:35:13 [37]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
08.01.2013 15:28:56 [32]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
05.01.2013 17:34:16 [21]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
22.12.2012 20:26:10 [17]
 • NIE
HLAS aktuálny hlas používateľa
21.12.2012 13:59:21 [13]
PARK
Vzhľadom k tomu, že nie sú k dispozícii materiály, ktoré tvoria podklad úkonov účastníkov, ktorí dojednávali prípravu prevodu pozemkovej nehnuteľnosti kúpnou zmluvou z vlastníctva KANONISIEK SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME NOVÁKY do vlastníctva Mesta Nováky, so sídlom, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 318 361, ktorej predmet je park Dr. Štefana Moyzesa - parc. reg. CKN č. 1712/1 – ostatná plocha, o výmere 28 421 m2 v celosti, ktorý je zapísaný na LV č. 1577 v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho úradu Trenčín, správa katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky za cenu určenú dohodou - 100 000 €, za celý predmet prevodu, navrhujem :
1. Pretože kúpa najmä takéhoto pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne zvýšia pre mesto ako kupujúceho cenu predmetného pozemku, ale i to, že môže vzniknúť patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti.

2. Navrhované riešenie v prípade kúpy pozemku dostatočne nepotvrdzuje, na čo sa pozemok do budúcna použije. Podľa použitia do budúcna by som aj narábal s návrhom na kúpnu cenu.

3. Nie je také jednoduché použiť z pohľadu životného prostredia pozemok na výstavbu. Nie som taký naivný, aby som nepočítal aj s tým, že inžinierske siete, na ktoré by sa v prípade výstavby stavieb na tomto pozemku, lebo aj také návrhy či myšlienky od občanov som si vypočul do budúcna, že by sa mal pozemok využiť na výstavbu rodinných domov, sú vybudované a či čo do ich kapacity a kvality vyhovujú.

4. Keď sa zamyslím nad tým, ako sú nepredajné napr. byty v Téčku, bez ohľadu, kto je ich majiteľom, mám za to, že by sme sa veľmi , veľmi mali zamyslieť a najmä zabezpečiť, aby odborník odborne znalecky posúdil, najmä rôzne vplyvy vrátane, napr. kapacitných možností dodávky a odberu pitnej vody počas celého roka , rozvodov a kapacity kanalizácie, odberu strednotlakého plynu, kapacity samotnej ČOV- ky, rozvodov el. energie . Nemám informácie, že by sa niekto týmito skutočnosťami zaoberal a ak

5. Opäť teda platí, že okrem toho, čo som uviedol, je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail návrhu na kúpnopredajnú zmluvu, ale i všetky náležitosti zapísané na Katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra v Prievidzi zvlášť tie, ktoré väčšina ľudí pokladá za samozrejmé, avšak práve preto sa stávajú vďačným nástrojom zložitosti úkonov v predpríprave kúpnej zmluvy , o ktorej sme ako poslanci vôbec zo strany pána primátora neboli informovaní a nemohli sme s voličmi prekonzultovať návrh.6. Dôležité však je rovnako v rokovaní vyrokovať, čo bude s budovou Rehole, ktorá tak stratí na svojej hodnote . Je skutočne dobré mať poznatok, ako s touto budovou vo vlastníctve predávajúceho tento do budúcna predpokladá nakladať.

7. Mesto ako kupujúci sa s nejakou ústretovosťou môže voči vlastníkovi Parku chovať empaticky, ale vôbec sa nemusí ponáhľať, pokiaľ to, čo som povedal nebude dostatočne prerokované ako predmet rokovaní na rokovaní najbližšieho zastupiteľstva určenej komisii, ktorá by mala byť ustanovená a podľa môjho návrhu zložená z pána primátora, p. viceprimátorky, a minimálne 5-ich poslancov so zástupcom Rehole Notre Dame, pretože s trochou expresivity možno povedať, že sa takéto „držanie v hrsti“ môže skončiť aj ako tvrdí pán primátor, že Rehola budovu rehole povedzme nejakému podnikateľovi predá. Tak sa predsa na samotnú vec nedá pozerať. Musíme najskôr rokovať.


[používateľ nezvolil žiadnu z možností v hlasovaní]
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 09:00:34 [12]
Mňa zaujíma, ako prišlo mesto k sume práve 100 000€
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 08:44:39 [11]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
11.12.2012 08:43:56 [10]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 07:57:03 [9]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 07:37:20 [8]
Ano som za odkupenie za 28 421m2 je to dobra cena.Len uz by ju mohli pouzit na vystavbu domov zmesti sa tam okolo 40 domov s velkym pozemkom ale to by potom pan simka nenohol stoho dolovat peniaze a za meter brat 30€ Ludia tu nemaju kde byvat je vela mladich a nemaju kam ist a tak isto som aj ja siel mimo novak lebo mat na vyber medzi bunkou o rozlohe 30m za 200€ mesacne a 2izb. 48m za 160€ mesacne som si zvolil lehotu a rad by som siel naspet do novak ale nie je kam. A parkov na prechadzku je v novakoch vela.
 • ÁNO
HLAS aktuálny hlas používateľa
10.12.2012 23:30:14 [7]
V Prievidzi tak zmizol jeden park, lebo bol súkromný a mesto ho neodkúpilo, lebo nikoho nenapadlo, že je to posledný park v centre. Už je zastavaný.
Ten náš park by mesto malo kúpiť. Tá cena stojí za to aj keby sa už nedala znížiť. Nemali by sme prepásť túto príležitosť. Po skusenostiach s tlakom vedľa v záhradkách tu ten park o 5 rokov už ani nemusí byť ak ho kúpi niekto iný ako mesto a budú tam rodinné domy. Ale to sa už potom nedá vrátiť ani za 100 rokov.
 • ÁNO
HLAS aktuálny hlas používateľa
10.12.2012 22:52:25 [6]
 • NIE
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
10.12.2012 22:52:20 [5]
 • NIE
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
10.12.2012 22:51:53 [4]
 • NIE
HLAS aktuálny hlas používateľa
10.12.2012 18:07:45 [3]
Neviem presne vyhodnotiť či 100000 je veľa alebo málo za park / trávnatú plochu, ale možno mi chýba informácia, prečo ho chce mesto kúpiť, aký je na to dôvod? Ak potrebuje mesto minúť peniaze, tak myslím, že sú aj prioritnejšie veci, na ktoré by mali byť odobrené peniaze.
 • NIE
HLAS aktuálny hlas používateľa
09.12.2012 18:16:08 [2]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
09.12.2012 17:38:45 [1]
Park by mal patriť mestu, ale 100.000 € je naozaj veľa.
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.