Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Odkúpenie parku Dr. Štefana Moyzesa za 100 tisíc eur.
Anketa číslo 1, začiatok hlasovania 09.12.2012 17:30:00, koniec hlasovania 30.01.2013 23:59:59

popis ankety:

V programe MsZ (11.12.2012) je položka: odkúpenie parku Dr. Štefana Moyzesa - parc. reg. CKN č. 1712/1 – ostatná plocha, o výmere 28 421 m2 v celosti, ktorý je zapísaný na LV č. 1577 v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho úradu Trenčín, správa katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky, od KANONISKY SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME NOVÁKY, za cenu určenou dohodou - 100 000 €, za celý predmet prevodu, do vlastníctva Mesta Nováky, so sídlom, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 318 361

Malo by mesto odkúpiť park v hodnote 100 tisíc eur?


možnosti hlasovania:

(anketa umožňuje vybrať len jednu z možností)

 • ÁNO
  Áno je potrebné aby mesto odkúpilo park v sume 100 tisíc eur.
 • NIE
  Predali sme časť námestia, lebo nie sú peniaze, tak určite by sme nemali kupovať park.
  Mesto by malo peniaze minúť, tam kde ich treba najviac, napríklad na zveľadenie stávajúceho majetku mesta.
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
  Mesto by malo odkúpiť park za primeranejšiu cenu, maximálne do 5 tisíc eur.
Hlasovanie bolo ukončené v Streda 30.01.2013 o 23:59:59, ukončené už 3895 dní.
Späť na zoznam ankiet.


Výsledky ankety
 
Počet hlasujúcich: 14, počet hlasov 13.
2
hlasy
ÁNO
15.38%
3
hlasy
NIE
23.08%
8
hlasov
MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
61.54%Priebeh hlasovania:
každý hlas v ankete a jeho zmena je znázornená nižšie
HLAS aktuálny hlas používateľa
09.01.2013 19:35:13 [37]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
08.01.2013 15:28:56 [32]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
05.01.2013 17:34:16 [21]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
22.12.2012 20:26:10 [17]
 • NIE
HLAS aktuálny hlas používateľa
21.12.2012 13:59:21 [13]
PARK
Vzhľadom k tomu, že nie sú k dispozícii materiály, ktoré tvoria podklad úkonov účastníkov, ktorí dojednávali prípravu prevodu pozemkovej nehnuteľnosti kúpnou zmluvou z vlastníctva KANONISIEK SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME NOVÁKY do vlastníctva Mesta Nováky, so sídlom, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 318 361, ktorej predmet je park Dr. Štefana Moyzesa - parc. reg. CKN č. 1712/1 – ostatná plocha, o výmere 28 421 m2 v celosti, ktorý je zapísaný na LV č. 1577 v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho úradu Trenčín, správa katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky za cenu určenú dohodou - 100 000 €, za celý predmet prevodu, navrhujem :
1. Pretože kúpa najmä takéhoto pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne zvýšia pre mesto ako kupujúceho cenu predmetného pozemku, ale i to, že môže vzniknúť patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti.

2. Navrhované riešenie v prípade kúpy pozemku dostatočne nepotvrdzuje, na čo sa pozemok do budúcna použije. Podľa použitia do budúcna by som aj narábal s návrhom na kúpnu cenu.

3. Nie je také jednoduché použiť z pohľadu životného prostredia pozemok na výstavbu. Nie som taký naivný, aby som nepočítal aj s tým, že inžinierske siete, na ktoré by sa v prípade výstavby stavieb na tomto pozemku, lebo aj také návrhy či myšlienky od občanov som si vypočul do budúcna, že by sa mal pozemok využiť na výstavbu rodinných domov, sú vybudované a či čo do ich kapacity a kvality vyhovujú.

4. Keď sa zamyslím nad tým, ako sú nepredajné napr. byty v Téčku, bez ohľadu, kto je ich majiteľom, mám za to, že by sme sa veľmi , veľmi mali zamyslieť a najmä zabezpečiť, aby odborník odborne znalecky posúdil, najmä rôzne vplyvy vrátane, napr. kapacitných možností dodávky a odberu pitnej vody počas celého roka , rozvodov a kapacity kanalizácie, odberu strednotlakého plynu, kapacity samotnej ČOV- ky, rozvodov el. energie . Nemám informácie, že by sa niekto týmito skutočnosťami zaoberal a ak

5. Opäť teda platí, že okrem toho, čo som uviedol, je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail návrhu na kúpnopredajnú zmluvu, ale i všetky náležitosti zapísané na Katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra v Prievidzi zvlášť tie, ktoré väčšina ľudí pokladá za samozrejmé, avšak práve preto sa stávajú vďačným nástrojom zložitosti úkonov v predpríprave kúpnej zmluvy , o ktorej sme ako poslanci vôbec zo strany pána primátora neboli informovaní a nemohli sme s voličmi prekonzultovať návrh.6. Dôležité však je rovnako v rokovaní vyrokovať, čo bude s budovou Rehole, ktorá tak stratí na svojej hodnote . Je skutočne dobré mať poznatok, ako s touto budovou vo vlastníctve predávajúceho tento do budúcna predpokladá nakladať.

7. Mesto ako kupujúci sa s nejakou ústretovosťou môže voči vlastníkovi Parku chovať empaticky, ale vôbec sa nemusí ponáhľať, pokiaľ to, čo som povedal nebude dostatočne prerokované ako predmet rokovaní na rokovaní najbližšieho zastupiteľstva určenej komisii, ktorá by mala byť ustanovená a podľa môjho návrhu zložená z pána primátora, p. viceprimátorky, a minimálne 5-ich poslancov so zástupcom Rehole Notre Dame, pretože s trochou expresivity možno povedať, že sa takéto „držanie v hrsti“ môže skončiť aj ako tvrdí pán primátor, že Rehola budovu rehole povedzme nejakému podnikateľovi predá. Tak sa predsa na samotnú vec nedá pozerať. Musíme najskôr rokovať.


[používateľ nezvolil žiadnu z možností v hlasovaní]
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 09:00:34 [12]
Mňa zaujíma, ako prišlo mesto k sume práve 100 000€
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 08:44:39 [11]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
11.12.2012 08:43:56 [10]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 07:57:03 [9]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
11.12.2012 07:37:20 [8]
Ano som za odkupenie za 28 421m2 je to dobra cena.Len uz by ju mohli pouzit na vystavbu domov zmesti sa tam okolo 40 domov s velkym pozemkom ale to by potom pan simka nenohol stoho dolovat peniaze a za meter brat 30€ Ludia tu nemaju kde byvat je vela mladich a nemaju kam ist a tak isto som aj ja siel mimo novak lebo mat na vyber medzi bunkou o rozlohe 30m za 200€ mesacne a 2izb. 48m za 160€ mesacne som si zvolil lehotu a rad by som siel naspet do novak ale nie je kam. A parkov na prechadzku je v novakoch vela.
 • ÁNO
HLAS aktuálny hlas používateľa
10.12.2012 23:30:14 [7]
V Prievidzi tak zmizol jeden park, lebo bol súkromný a mesto ho neodkúpilo, lebo nikoho nenapadlo, že je to posledný park v centre. Už je zastavaný.
Ten náš park by mesto malo kúpiť. Tá cena stojí za to aj keby sa už nedala znížiť. Nemali by sme prepásť túto príležitosť. Po skusenostiach s tlakom vedľa v záhradkách tu ten park o 5 rokov už ani nemusí byť ak ho kúpi niekto iný ako mesto a budú tam rodinné domy. Ale to sa už potom nedá vrátiť ani za 100 rokov.
 • ÁNO
HLAS aktuálny hlas používateľa
10.12.2012 22:52:25 [6]
 • NIE
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
10.12.2012 22:52:20 [5]
 • NIE
HLAS neplatný hlas, používateľ hlasoval znova
10.12.2012 22:51:53 [4]
 • NIE
HLAS aktuálny hlas používateľa
10.12.2012 18:07:45 [3]
Neviem presne vyhodnotiť či 100000 je veľa alebo málo za park / trávnatú plochu, ale možno mi chýba informácia, prečo ho chce mesto kúpiť, aký je na to dôvod? Ak potrebuje mesto minúť peniaze, tak myslím, že sú aj prioritnejšie veci, na ktoré by mali byť odobrené peniaze.
 • NIE
HLAS aktuálny hlas používateľa
09.12.2012 18:16:08 [2]
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
HLAS aktuálny hlas používateľa
09.12.2012 17:38:45 [1]
Park by mal patriť mestu, ale 100.000 € je naozaj veľa.
 • MOŽNO ÁNO, ale za inú cenu
Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.